Font size Font size smaller Font size normal Font size bigger

Tjänster för barn och ungdomar

Publicerad 20.12.2005. Uppdaterad 1.11.2011

I Finland får man alltid hjälp vid problem med barns och ungdomars alkohol- och drogmissbruk. Om det finns en ungdomsstation eller A-klinik på din ort kan du alltid vända dig till dem med alla slags frågor om missbruk. Servicen är avgiftsfri och konfidentiell. Här arbetar bland annat sjukskötare, socialterapeuter och läkare. Dessa vårdställen betjänar hela familjen, och behandlingen sker på frivillig basis.

Om det inte finns en A-klinik eller ungdomsstation på din ort kan du vända dig till din hälsocentral och diskutera problemen med en läkare. Också socialbyråernas socialarbetare är beredda att hjälpa i många frågor som gäller missbruk eller också kan de hänvisa till ett lämpligt ställe för fortsatt vård. Detsamma gäller mentalvårdsbyråerna och poliklinikerna för ungdomar liksom även rådgivningsbyråerna för uppfostringsfrågor och familjerådgivningarna. Läroinrättningarnas kuratorer och hälsovårdspersonal hjälper också i dessa frågor. Andra viktiga kontakter kan vara kommunernas ungdomsarbetare som nästan dagligen stöter på missbruksproblem i sitt arbete.

Många församlingar har ungdomsarbetare som har kunskap och beredskap att diskutera och hjälpa i missbruksfrågor. Dessutom finns frivilligorganisationer som t.ex. Fri Från Narkotika r.f. som erbjuder narkotikamissbrukare och deras anhöriga rådgivnings- och stödtjänster. Till Folkhälsans samtalsjour för ungdomar, kan du ringa oavsett var du bor och tala om små och stora problem på svenska. Du får vara anonym. Den du talar med är utbildad och har tystnadsplikt. Samtalsjouren tar också emot e-post. Mannerheims Barnskyddsförbund erbjuder en telefontjänst för barn och unga dit du också kan ringa anonymt och prata om det är något du grubblar över.

Här ovan har vi nämnt många olika ställen som kan ge dig hjälp när du plötsligt ställs inför missbruksfrågor. Många erbjuder hjälp också i åtskilliga andra svåra situationer i livet (bl.a. vid sexuellt utnyttjande, familjevåld, mobbning, relationsproblem, föräldrars alkohol- eller drogproblem). Också vid spelberoende kan man söka stöd till exempel hos A-klinikerna.

Telefonnumren till de olika tjänsterna på din ort hittar du i telefonkatalogen. Närmare information får du på ungdomsstationerna och A-klinikerna. Det finns flera enheter på finskt håll som har specialiserat sig på ungdomars missbruksproblem och som även har boendeservice. Närmare information om det här hittar du också hos de öppenvårdsenheter som vi nämnt ovan eller så kan du läsa mer om dem här i Droglänken. Det viktiga är att du vet att det finns hjälp att få.

Esa Tolonen
socialterapeut
A-klinikerna i Kymmene

Uppdaterats 1.11.2011 av
Tuija Vilkko
SVM, psyk. sjukskötare, utvecklingskoordinator
Rävvägens specialpoliklinik/Järvenpää socialsjukhus

Kontaktinformation

Kontaktinformation till missbrukarvårdens mottagningar

Adresser till A-kliniker i Finland och olika enheter vid dem (akutvårdsstationer, ungdomsstationer osv.) samt andra kontaktuppgifter (på finska)