Font size Font size smaller Font size normal Font size bigger

Opiater – morfin och heroin

Publicerad 20.12.2005

Opiater indelas i naturliga och syntetiska opiater och kallas med ett gemensamt namn opioider. De naturliga opiaterna framställs av opiumvallmo (Papaver somniferum). Opium utvinns ur vallmons torkade mjölksaft. Av råopium framställs morfin och kodein och av dessa sedan heroin. Metadon och petidin är exempel på syntetiska opiater. Opiater har länge använts inom medicinen. Numera används morfin för smärtlindring t.ex. för cancerpatienter i vårdens slutskede. Vid svår hosta och lindrigare smärttillstånd används mediciner som innehåller kodein.

Opium säljs som mörkbruna bitar eller pulver. Vanligast är att man äter eller röker preparatet. Heroin som säljs på gatan är vanligen blandat med något annat pulver (ofta glukos), och färgen varierar i olika nyanser av brunt och vitt. Pulvrens styrka varierar betydligt. Heroin intas via munnen, genom injicering eller rökning. Narkotiska smärtstillande läkemedel säljs bland annat som kapslar, tabletter, i form av lösning och suppositorier.

Effekterna av opiater, och det gäller alla berusningsmedel, är beroende av användarens personlighet och känsloliv, av atmosfären och sällskapet, om medlet används i förening med andra droger, och beroende på om användaren är nybörjare eller erfaren. Opiaterna har en förlamande verkan på det centrala nervsystemet. Den omedelbara effekten är starka känslor av vällust. Känslor av hunger, smärta och sexuell lust försvinner. Till att börja med kan användaren drabbas av illamående och oro. Vid stora doser känner användaren sig varm, extremiteterna känns tunga och munnen torkar. Användaren känner sig ömsom pigg och ömsom sömnig och vänder sig inåt. Då dosen ökas blir andningen långsammare, pupillerna krymper till storleken av ett knappnålshuvud och huden känns kall, klibbig och blir blåaktig. Andningsförlamning kan leda till döden. Risk för överdosering finns alltid då drogen köps på gatan, eftersom det är svårt att uppskatta substansens styrka.

Riskerna vid långvarigt, regelbundet bruk hör ofta samman med användningssättet. Smutsiga nålar, dålig hygien vid injiceringen och oren narkotika skadar kroppen och orsakar infektioner. Personer som delar nålar med andra löper risk att smittas av virussjukdomar som aids och hepatit B eller C. Näsan skadas då man snusar heroin. Opiaternas smärtstillande effekt kan leda till att användaren inte sköter fysiska symtom såsom tandvärk och infektioner som kan bli ödesdigra om de inte behandlas.

Regelbundet missbruk av opiater utvecklar tolerans och leder till att brukaren behöver större doser för önskad effekt. Regelbundet, långvarigt bruk kan leda till psykiskt och fysiskt beroende. Abstinenssymtomen är kraftiga. Om man använt opiater regelbundet kan abstinensbesvär uppträda redan några timmar efter senaste dos och vara som starkast efter 2–3 dygn. Symtomen är smärta, illamående, feber, rysningar, kramper, svettningar och frossbrytningar.

PM Sanna Sairanen
A-klinikstiftelsen