Font size Font size smaller Font size normal Font size bigger

Tekniska lösningsmedel och sniffning

Publicerad 20.12.2005

Sniffning innebär att man sniffar och andas in tekniska lösningsmedel. Effekterna av de tekniska lösningsmedlen kan om de används fel, jämföras med effekterna av narkotiska preparat. Enligt lagen om missbrukarvård betraktas tekniska lösningsmedel som droger när de används i berusningssyfte. Tekniska lösningsmedel finns bl.a. i rengöringsmedel (Bensen), lim för modellflygplan (toluen) nagellackborttagningsmedel (aceton), och tändningsvätska (dieselolja). Merparten av medlen är vattenlösliga så de upptas snabbt i det centrala nervsystemet. Sniffning är inget nytt fenomen. I Europa och Nordamerika sniffade man eter och lustgas redan på 1800-talet. Att sniffa lim som är avsett för hobbyarbeten och borttagningsmedel för nagellack blev vanligare på 1960-talet.

Effekten av sniffningen beror på i vilket stämningsläge och sällskap användaren befinner sig, vilket gäller alla berusningsmedel. Effekten är också beroende av om medlet används i förening med andra droger och om användaren är nybörjare eller missbrukare. De omedelbara effekterna av sniffningen visar sig genast och försvinner inom några timmar. De gaser man andas in går via lungorna raka vägen till blodomloppet och vidare till hjärnan och levern. Brukaren är euforisk och virrig, han kan ha fantasier som känns verkliga. Vissa känner sig starka och övermodiga, vilket kan leda till oberäkneligt beteende. De fysiska följderna av sniffning är illamående, nysningar och hosta, svajande gång, långsamma reflexer och ljuskänslighet. Det bakrus och den huvudvärk som orsakas av lösningsångorna kan pågå flera dagar. Sniffning har bl.a. orsakat kvävningsdöd.

Att på en kort stund gång på gång andas in lösningsmedelsångor stötvis kan orsaka hallucinationer, medvetslöshet eller hjärtinfarkt. Effekten av den första korta inandningen försvinner inom några minuter, men en erfaren missbrukare kan upprätthålla ruset ända upp till tolv timmar genom att upprepat inhalera ångor eller genom inandning i en plastpåse.

Följderna av fortsatt, långvarigt bruk är viktminskning, näsblod, vattniga ögon samt ömmande näsa och mun. Vissa lösningar orsakar övergående eller kroniska skador på lever och njurar. De psykiska symtomen hos personer som sniffat länge och mycket är mentala störningar, trötthet, depression, irritation, aggressivitet samt paranoia. Hos användare av toluen har man funnit tecken på hjärnskador, försämrad koordination och darrningar.

Regelbunden sniffning leder till att tolerans utvecklas vilket gör att användaren behöver större mängder av substansen för att nå samma effekt som förr. Psykiskt beroende är vanligt. Vissa användare blir fysiskt beroende. Abstinenssymtom på grund av tekniska lösningsmedel är frossbrytningar, hallucinationer, huvudvärk och magsmärtor.

PM Sanna Sairanen
A-klinikstiftelsen