Font size Font size smaller Font size normal Font size bigger

Bromo-DragonFly

Publicerad 8.8.2011

Bromo-DragonFly är en syntetiskt tillverkad hallucinogen. Bromo-DragonFly kallas bland annat Bromo-DragonFly, 3C-Bromo-Dragonfly, DOB-Dragonfly och Br-DF. Föreningen har fått sitt namn enligt molekylstrukturen som liknar en trollslända (eng. dragonfly) som är fäst vid en bromatom.

Bromo-DragonFly är en forskningskemikalie. Mycket ringa forskningsinformation om Bromo-Dragonfly står till förfogande. Föreningen syntetiserades för första gången 1998 då forskare med hjälp av föreningen försökte reda ut strukturen och aktiviteten hos hjärnans serotoninreceptorer bland annat genom att använda föreningen i djurförsök. I början av 2007 upptäcktes Bromo-Dragonfly för första gången av tullen i Finland. Livliga diskussioner om Bromo-DragonFly pågick en tid på olika rusmedelsvänliga webbplatser, men därefter har intresset för föreningen avtagit. Uppenbarligen har föreningens popularitet ökat en aning i början av 2010-talet. Tullen beslagtog 2010 mer än 7 600 Bromo-DragonFly-doser.

Effektmekanism

Precis som andra hallucinogener förmedlas effekten av Bromo-DragonFly genom serotoninsystemet. Med tanke på effekterna är de serotoninreceptorer som finns i det centrala nervsystemet särskilt viktiga (i synnerhet undertypen 2A). Bromo-DragonFly har samma typ av molekylstruktur som många andra hallucinogena föreningar, men i fråga om strukturen liknar den också amfetaminet.

Bromo-DragonFly säljs i så kallade blotters, dvs. små papperslappar, som absorberat substansen, men också i piller- och pulverform. Det är svårt att uppskatta den normala dosen av Bromo-DragonFly, eftersom det på rusmedelsmarknaden tydligen cirkulerat partier av mycket olika styrkor. Delvis kan detta bero på tillverkningsmetoderna, och dessutom har tillverkningspartierna fått fel namn. Cirka 200–400 mikrogram kan betraktas som en normal dos av en stark Bromo-DragonFly-version. En stark dos uppgår således till 500–800 mikrogram.

Bromo-DragonFly har en betydligt längre effekt än andra hallucinogener. Effekten sätter in inom 20–90 minuter och förstärks stegvis under några timmar. Det så kallade utjämningsskedet varar 6–12 timmar varefter effekten småningom avtar. Den totala effekten varar 12–24 timmar, ibland upp till 36 timmar eller längre.

Effekter och skadeverkningar

De önskade effekterna som har beskrivits av användarna omfattar till exempel höjd sinnesstämning, förändringar i synförmågan, energiskhet, förmåga att bättre associera frågor och försämrad jagbild (eng. ego softening). Förlorad aptit och oönskade synskador kan också förekomma. Skadeverkningarna omfattar till exempel kortvarig minnesförlust, förvirring samt muskelstyvhet. Också sömnsvårigheter och illamående kan uppstå. På grund av synstörningarna kan man lättare råka ut för olycksfall. Starka negativa upplevelser kan orsaka bland annat rädsla. En kraftig sammandragning av blodkärlen har lett till att kallbrand uppstått i armar och ben. Bromo-DragonFly påverkar kroppen genom serotoninsystemet, och därför ökar användningen risken för det så kallade serotoninsyndromet. Det har inte forskats tillräckligt kring föreningen, vilket innebär att Bromo-DragonFly kan ge upphov till fatala biverkningar hos användaren.

Hallucinogenernas slutliga effekt beror i hög grad på användarens sinnesstämning och miljö – exakt samma substans och dos kan hos användaren ge upphov till mycket olika upplevelser vid olika tidpunkter. Ett fysiskt eller psykiskt beroende av föreningen kan utvecklas, men det är troligen osannolikt. Tolerans mot föreningen utvecklas.

Många hallucinogener kräver en minimidos i klassen milligram. De normala doserna av Bromo-DragonFly är i klassen mikrogram, och därför är risken för överdosering mycket stor. I överdoseringsfall kan effekten vara upp till flera dagar, och därtill kan bland annat hudrodnad, förlorat ego (eng. ego-loss) samt huvudvärk uppkomma. Också risken för fatala skadeverkningar ökar, och man känner också till några dödsfall som har orsakats av Bromo-DragonFly. Användarna har dessutom rapporterat fall där de har sålts LSD som har visat sig vara Bromo-DragonFly. Det finns inget motmedel, utan överdoseringsfallen behandlas enligt symtomen.

Vid överdosering ska man ringa det allmänna nödnumret (112).
Veli-Matti Surakka
provisor

Viktigaste källor

Chambers JJ, Kurrasch-Orbaugh DM, Parker MA, Nichols DE: Enantiospecific synthesis and pharmacological evaluation of a series of super-potent, conformationally restricted 5-HT2A/2C receptor agonists. Journal of Medical Chemistry 44(6), 1003–1010, 2001.

 

Laparetto-Reiniluoto O, Tacke U, Hoppu K: Design ylettyy jo huumeisiinkin. Suomen Lääkärilehti 16–17:1398–1401, 2011.

 

Monte AP, Maroa-Lewicka D, Parker MA, Wainscott DB, Nelson DL, Nichols DE: Dihydrobenzofuran Analogues of Hallucinogens. 3. Models of 4-Substituted (2,5-Dimethoxyphenyl) alkylamine Derivatives with Rigidified Methoxy Groups. Journal of Medical Chemistry 39(15), 2953–2961, 1996.

 

Nichols DE: Hallucinogens. Pharmacology & Therapeutics 101, 131–181, 2004.

 

Parker MA, Marona-Lewicka D, Lucaites VL, Nelson DL, Nichols DE: A novel (benzodifuranyl)aminoalkane with extremely potent activity at the 5-HT2A receptor. Journal of Medical Chemistry 41(26):5148–9, 1998.

 

Sairanen S: LSD ja muut hallusinogeenit (2010). Päihdelinkin tietoiskut.

 

Stonea AL, O’Brien, De La Torre A, Anthony JC: Who is becoming hallucinogen dependent soon after hallucinogen use starts? Drug and Alcohol Dependence, Volume 87, Issues 2–3,  pp. 153–163, 2007.

 

Surakka V-M: Bromo-Dragonfly – uusi hallusinoiva yhdiste. Opinnäytetutkielma, farmaseutin koulutusohjelma. Kuopion yliopisto 2008.

 

https://www.erowid.org/

 

https://tulli.fi/etusivu