Du är här

Alkoholtolerans

Publicerad 12.12.2005

Alkoholtolerans är kroppens sätt att anpassa sig till alkoholen. Alkoholens berusande effekt minskar till följd av upprepad alkoholförtäring. Kroppen anpassar sig till alkoholen mycket snabbt, redan vid ett enda berusningstillfälle syns en viss tillvänjning. Toleransen blir inte bestående utan försvinner småningom då drickandet upphör eller minskas.

Kroppen använder sig av flera metoder för att tränga undan alkoholens effekt. Den mest kända är ämnesomsättningstoleransen, alltså att kroppen försöker upphäva alkoholverkningarna genom effektivare förbränning. Toleransen i ämnesomsättning förändras långsamt, under lång tid och efter stor alkoholförbrukning.

Den neurologiska toleransen är den mest signifikanta. Tåligheten ökar i hjärnan och nervsystemet. Nervsystemet anstränger sig att fungera normalt trots alkoholen och anpassar sig därför småningom till den alkohol som finns i kroppen. Alkoholens berusningseffekt sjunker. För att den neurologiska toleransen ska utvecklas behövs inte fortsatt stor alkoholkonsumtion. Enstaka återkommande tillfällen är nog.

Miljön där man dricker kan även spela en viktig roll för toleransutvecklingen. När en människa dricker alkohol i en viss miljö lär hon sig undermedvetet att koppla samman berusningen med den miljön. Därför förmår nervsystemet upphäva alkoholens effekter endast under dessa omständigheter. Vid inlärd tolerans kan det också vara fråga om inlärd tålighet.

Kalervo Kiianmaa
forskningsprofessor
Folkhälsoinstitutet

Var den här artikeln till hjälp?
Totalt antal röster: 3622