Du är här

Behandling av abstinenssymtom

Publicerad 20.12.2005.

Att förebygga problemen är den bästa behandlingen. Om drickandet börjar orsaka magbesvär, sömnlöshet och andra neurologiska symtom är orsaken troligtvis alltför stor användning av alkohol. Då måste man skära ner på drickandet även om levervärdena fortfarande är normala. Alkohol skadar inte bara de inre organen, nervsystemet och blodcirkulationen utan också intellektet.

Om det hänt sig att du druckit kraftigt till exempel under en semester och sedan får abstinensbesvär så är det allt skäl att ta allvarligt på situationen.

Lindriga abstinenssymtom går över av sig själva på två tre dagar. Det förutsätter vila i lugn omgivning och att man dricker lagom mycket vätska (inte alkohol). Använd inte sömntabletter eller lugnande läkemedel i onödan, de är beroendeframkallande.

Har du svåra abstinenssymtom ska du uppsöka A-klinik eller jourmottagning vid hälsocentral. Berätta för läkaren eller sjuksköterskan om ditt alkoholbruk så att diagnosen blir riktig. Om abstinensbesvären är medelsvåra behövs medicinering som akutvård samt noggrann uppföljning. Om det handlar om starka symtom är inläggning för behandling att rekommendera. Kontakta en jourhavande läkare om tillståndet snabbt försämras. Med rätt slags läkemedelsbehandling, vätska och vistelse i lugn omgivning förbättras ditt tillstånd snabbt.

Fysisk ansträngning som motion eller att börja arbeta för tidigt kan vara riskabelt. Risk för arytmi (oregelbundenhet i hjärtats rytm) och ökad risk för stroke hör samman med abstinenssymtomen. Att alltför tidigt sätta igång med motion och arbete till följd av den rastlöshet som är en del av abstinenssymtomen kan leda till återfall.

Vid svåra och medelsvåra symtom är läkemedelsbehandling under det inledande skedet så gott som nödvändig. I så fall ger man bensodiazepiner och B1-vitamininjektioner. Bensodiazepiner lindrar fysiska och psykiska abstinensbesvär och förebygger bland annat kramper. B1-vitamin förebygger allvarliga hjärnskador. Hjärtverksamheten och blodcirkulationen stabiliseras och darrningarna lindras med medicin.

Medicineringen pågår vanligen tre till fem dagar. Om du tagit för mycket bensodiazepiner samtidigt som du druckit är det viktigt att tala om det för vårdpersonalen eftersom abstinensen i så fall kan pågå två tre veckor längre än normalt.

Omedelbart efter abstinensfasen kan nya upplevelser av rastlöshet och ångest slå till. Börjar man då använda alkohol råkar man lätt in i en ond cirkel. Försök klara dig med så lite lugnande medel som möjligt. Att alltför länge använda t.ex. diapam för att dämpa abstinenssymtomen kan resultera i ett bensodiazepin-alkoholproblem, som är betydligt svårare att komma till rätta med än enbart alkoholproblemet.

Abstinens är ett tecken på fysiskt alkoholberoende. Ju starkare symtomen är, desto starkare är beroendet och desto viktigare blir det att helt avstå från alkohol. I det skedet är det lättare att sluta helt än att försöka bli måttlighetsdrickare.

Antti Holopainen
överläkare
Järvenpää socialsjukhus

Var den här artikeln till hjälp?
totala antalet av rösterna: 1518 - det genomsnittliga röstning: 3