Du är här

Buprenorfin som berusningsmedel

Publicerad 20.12.2005. Uppdaterad 1.4.2015

Buprenorfin (Temgesic® och buprenorfin/naloxon-läkemedelskombinationen Suboxone®) är förutom ett läkemedel också den vanligaste opioiden bland narkotikamissbrukare i Finland. Med hjälp av naloxonet som finns i Suboxone® försöker man förhindra att läkemedlet missbrukas genom injektion.

Från början användes buprenorfin som medicinering vid stark smärta. Senare upptäckte man att det var lämpligt som avvänjnings- och substitutionsbehandling för patienter med opiatberoende. Temgesic och Suboxone, som används i Finland, är s.k. resoribletter som ska lösas upp under tungan, vilket gör att det aktiva ämnet tas upp av kroppen via munnens slemhinnor. I en medicinsk substitutionsbehandling tar klienten vanligtvis en tablett per dag på vårdinstitutionen.

Som berusningsmedel tas buprenorfin vanligtvis genom injektion i en ven. Just av den orsaken är buprenorfin ett mycket problematiskt läkemedel om det missbrukas, eftersom det inte är avsett att injiceras. Buprenorfin innehåller bl.a. majsstärkelse och andra bindemedel som kan orsaka olika skador och inflammationer i venerna.

Bindemedel som finns i läkemedel i tablettform kan orsaka allvarliga förändringar i ögonbottnen om de injiceras. Dessa förändringar kan leda till nedsatt syn. En del användare av buprenorfin försöker sluta med injektioner och ta medlet via näsans slemhinnor. Denna användningsform är inte lika farlig som injektion i venerna, men den har sina egna problem. Näsans slemhinnor är ömtåliga och kan skadas.

Syftet med att använda buprenorfin som berusningsmedel är att framkalla något slags berusningstillstånd. När man använder buprenorfin intravenöst är effekten förstås annorlunda än om ämnet löses upp under tungan. Klienterna säger ofta att effekten börjar snabbare när man injicerar, och om användningen inte pågått länge eller om personen inte har använt opiater i någon stor skala, har ämnet samma effekt som andra opiater. Då kan man också se och uppleva den euforiserande effekten.

Situationen är annorlunda om personen har använt buprenorfin eller andra opioider länge. Buprenorfinet "slår inte till" – användaren upplever ingen eufori, utan upplever effekten av läkemedlet främst genom att han eller hon hålls frisk och inte får några abstinensbesvär av opiaterna. Många långvariga narkotikamissbrukare säger också att de bara tar medicin och uppfattar inte nödvändigtvis buprenorfin som ett berusningsmedel.

Buprenorfin används ofta också tillsammans med olika bensodiazepiner eller cannabis. Även om buprenorfin är ganska tryggt jämfört med till exempel heroin, så är det livshotande om det används tillsammans med bensodiazepiner, speciellt om det också finns alkohol med i bilden. De dödsfall som rapporterats i samband med användningen av buprenorfin är relaterade till samtidig användning av just de här tre substanserna: buprenorfin, bensodiazepiner och alkohol.

Buprenorfin har blivit mycket populärt i Finland och idag påträffas ett stort antal användare som har börjat opiat/opioidanvändningen med buprenorfin. Många unga buprenorfinanvändare går direkt över till att använda buprenorfin till exempel i samband med att de använder cannabis eller till och med utan det.

Att sluta ta buprenorfin efter regelbunden användning leder oftast till abstinensbesvär både när det gäller korrekt medicinsk användning och okontrollerad användning på gatan. Många säger att abstinensbesvären av buprenorfin håller i sig ännu längre än till exempel de som orsakas av heroin. Vid all typ av användning måste man därför beakta, att buprenorfin precis som andra opiater/opioider kan vara beroendeframkallande.

Anne Hietalahti
specialsjukskötare

Uppdaterad av:
Kristiina Niinivaara
läkare, A-klinikstiftelsen

Virpi Koivunen
specialsjukskötare, A-klinikstiftelsen