Skadereducering

Publicerad 22.5.2015.

Med skadereducering (harm reduction) avses verksamhet som strävar till att minska de skadliga följderna av riskbeteende relaterat till narkotikabruk. Det primära målet är att förebygga och reducera de sociala och hälsomässiga skadorna av narkotikabruk på individen, närmiljön och samhället. Ur folkhälsosynvinkel är skadereduceringens främsta målsättning att minska hälsorisker relaterade till smittosamma sjukdomar och att förebygga spridningen av dessa sjukdomar bland drogmissbrukare och från dem till den övriga befolkningen.

I verksamheten tillämpas principen om låg tröskel; man strävar till att göra det lättare till exempel för personer som har psykiska problem eller som blivit marginaliserade att söka sig till tjänsterna. Skadereducerande verksamhet omfattar begränsande av drogmissbruksrelaterade skador, kontaktskapande, social- och hälsorådgivning enligt kundernas behov, bytesprogram för injektionsredskap samt medicinsk substitutionsbehandling.

Den vanligaste metoden att minska skador är bytesprogram för sprutor och nålar. Förutom att kunderna får rena användningsredskap får de också information om injicering och smittosamma sjukdomar, de får preventivmedel och sexualrådgivning. Man trycker också informationsmaterial och riskmeddelanden om olika droger och fenomen som är aktuella bland drogmissbrukarna och erbjuder sårvård, vaccinationer och läkartjänster. Kunderna erbjuds vid behov även socialrådgivning och socialhandledning. Om kunden har behov av rehabilitering eller avgiftning ordnar man med hjälp av samarbetsnätverket goda omständigheter för det. Med ovannämnda åtgärder förebygger man effektivt spridningen av smittosamma sjukdomar, minskar märkbart skadorna av injicerande och förebygger överdoseringar och risksituationer. Verksamheten sänker också avsevärt tröskeln till att komma med i servicesystemet.

Skadereducerande hälsorådgivning är kostnadseffektivt för samhället och har använts i Finland sedan 1996.

Juha Sedergren
handledare, A-klinikstiftelsen

Var den här artikeln till hjälp?
Totalt antal röster: 2581