Du är här

Snabbinfo

Snabbinfo ger tillförlitlig baskunskap om rusmedel. Texterna beskriver rusmedlet i fråga, går igenom substansens verkningar och risker samt berättar om hur skadeverkningarna kan minimeras. Beskrivningarna grundar sig på forskningsrön och källorna nämns i källförteckningen. Snabbinfo ges om följande substanser:

Alkohol
Amfetamin
Bensodiazepiner
GHB och GBL (”gamma” och “lakka”)
Heroin
Sniffning
Cannabis
Khat
Kokain
MDMA (ecstacy)
LSD
Snus
Opioider
Svamp
Syntetiska cannabinoider
E-cigarett
Tobak