Olet täällä

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy sivustolle, jotta voit käyttää kirjanmerkkejä

Nuorten huumekokeilut

Julkaistu 12.11.2020

Ensimmäinen huumekokeilu tehdään keskimäärin noin 20 vuoden iässä kannabiksella. Ensikokeilun ikä on vuosien saatossa noussut, vaikka huumeiden käytön yleisyys onkin samanaikaisesti väestötasolla kasvanut. Yleisesti voidaankin sanoa, että huumekokeilujen tekeminen kuuluu nuoreen aikuisuuteen ja aikuisuuteen. 

Tutkimuksen osoittavat, että myös nuoremmissa ikäluokissa esiintyy kannabiskokeiluja – hyvin vähän kokeiluja muilla huumeilla. Nuorten kannabiskokeilujen määrä on lisääntynyt jonkin verran 2010-luvulla ja vuonna 2019 yhdeksäsluokkalaisista pojista 13 prosenttia ja tytöistä 9 prosenttia oli joskus elinaikanaan kokeillut kannabista. Selvästi yleisin syy kokeiluihin on uteliaisuus.

Kannabiskokeiluille on niin nuorten kuin vanhempien keskuudessa luonteenomaista nimenomaan kokeileminen. Tyypillisesti kannabista kokeillaan 1–2 kertaa eikä kokeilu jatku säännöllisempänä käyttönä. Nuoret kokeilijat saavat aineen yleensä kavereilta tai tutuilta ja kokeilut tehdäänkin usein jonkun aiempaa kokemusta omaavan kanssa.

Yksittäisestä kannabiskokeilusta aiheutuva suora terveyshaitta on yleensä vähäinen. Terveyshaitat kuitenkin suurenevat käytön jatkuessa ja käytetyn ainemäärän kasvaessa. Nuorten yksittäisten kannabiskokeilujen kohdalla terveyshaittoja suurempana riskinä pidetään yleensä välillisiä ongelmia. Kokeilut voivat joidenkin nuorten kohdalla kieliä erilaisista ongelmista, kuten hankalista kotioloista, ajautumisesta vääränlaiseen porukkaan, mielenterveyden ongelmista tai muutoin pahoinvoinnista.

Välilliseksi haitaksi voi myös katsoa leimaantumisen kannabiskokeilujen takia vertaisten tai aikuisten silmissä. Poliisille kiinni jääminen kannabiskokeiluista voi aiheuttaa monenlaisia ongelmia ja joissain tapauksissa merkinnän rikosrekisteriin. Viranomaisrekistereihin jäävät merkinnät kannabiskokeiluista voivat haitata esimerkiksi opiskelupaikan tai työn saantia. Syyttäjälaitoksen linjauksen mukaan (2018) alaikäisten kohdalla pyritään kuitenkin ensimmäisellä kiinnijäännin kerralla rangaistuksen sijaan poliisin puhutteluun ja toisella kerralla neuvotteluun syyttäjän kanssa.

Nuoruus on kokeilujen, jännityksen etsimisen, identiteetin rakentumisen ja oppimisen aikaa. Myös erehdykset kuuluvat nuoruuteen. Nuorten kannabiskokeilut eivät ole automaattisesti merkki ongelmista tai syy syvään huoleen, vaan osa kasvamista ja rajojen etsintää. Joidenkin nuorten kohdalla kannabiskokeilut voivat kuitenkin olla yksi signaali muiden joukossa pahoinvoinnista tai muista ongelmista.

Mikko Salasuo
Vastaava tutkija, dosentti, Nuorisotutkimusverkosto

Karjalainen, Karoliina & Pekkanen, Niina & Hakkarainen, Pekka (2020) Suomalaisten huumeiden käyttö ja huumeasenteet: Huumeaiheiset väestökyselyt Suomessa 1992–2018. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, raportti 2/2020.
Lähde saatavilla sähköisesti

Käypähoito (2018) Kannabiksen aiheuttamat terveyshaitat. https://www.kaypahoito.fi/nix01881 (Viitattu 11.11.2020)

Raitasalo, Kirsimarja & Härkönen, Janne (2019) Nuorten päihteiden käyttö ja rahapelaaminen: ESPAD-tutkimus 2019. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, tilastoraportti 40/2019.
Lähde saatavilla sähköisesti

Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?
Ääniä annettu: 3453 kpl