Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

Huumeyliannostusten ehkäiseminen

Julkaistu 25.1.2017

Huumeiden käytölle ei ole turvallisia rajoja, eikä käyttötapoja. Siksi niiden käyttäminen on aina riski terveydelle. Käyttö vähäisessäkin määrin on eräänlainen myrkytystila, jota vastaan elimistö puolustautuu. Puolustautuminen aiheuttaa oireita, jotka vaihtelevat käytetyn huumausaineen ja käyttötavan mukaan.

Aineet voidaan jaotella karkeasti keskushermostoa kiihdyttäviin ja lamaaviin aineisiin. Lievimmillään yliannostusreaktiot ovat ikäviä tuntemuksia eli huumeiden ei-toivottuja vaikutuksia. Pahimmillaan ne johtavat vakaviin myrkytystilanteisiin, joista saattaa seurata vammautuminen, peruselintoimintojen romahtaminen tai kuolema.

Suomessa kuolee huumeisiin noin parisataa henkilöä vuodessa. Yleisin tekijä huumekuolemissa on opioidien ja bentsodiatsepiinien käyttö samanaikaisesti alkoholin kanssa.

Huumeiden yliannostusoireet

Kannabiksen käytön yliannostusoireita ovat

– voimakas ahdistuneisuus

– todellisuudentajun hämärtyminen eli psykoosi

Oireet alkavat yleensä 1-2 tuntia runsaan käytön jälkeen.

Kiihdyttävien aineiden (esim. amfetamiini, kokaiini, ekstaasi, MDPV) yliannostusoireita ovat

– voimakas ahdistuneisuus, levottomuus ja kiihtyneisyys

– sekavuus, suuruuskuvitelmat ja euforia

– nopea pulssi ja kohonnut verenpaine

– kehon lämpötilan nousu, kuume ja kouristukset

laajentuneet ja reagoimattomat pupillit

Lamaavien aineiden (esim. alkoholi, bentsodiatsepiinit, buprenorfiini, tramadoli, metadoni, gamma, lakka, heroiini, kodeiini) yliannostusoireita ovat

– raskas hengitys, uneliaisuus, vaikeus puhua ja hengittää

– kalpea tai sinertävä iho

– kutina ja punastelu

– kehon lämpötilan aleneminen

– pulssin hidastuminen

– vapina, kouristelu, pahoinvointi

– supistuneet pupillit

Huumeiden yliannostusten ehkäiseminen

Tehokkain tapa välttyä yliannostuksilta on olla käyttämättä huumeita. Jos käytät, kannattaa huomioida seuraavat seikat:

– Käytä vain yhtä ainetta kerrallaan. Sekakäyttö moninkertaistaa yliannostusvaaran.

– Testaa tuntematon aine ennen käyttöä. Hankkimasi aine ei välttämättä ole sitä mitä luulet, eikä siten toimi haluamallasi tavalla. Ole varovainen.

– Huomioi yleiskuntosi ja terveydentilasi. Tietyt sairaudet, esimerkiksi diabetes, heikentävät elimistösi kykyä sietää aineiden vaikutuksia. Muista juoda riittävästi vettä.

– Muista huomioida vieroitushoidon jälkeinen toleranssin lasku. Elimistösi ei välttämättä siedä vieroitusta edeltäneitä annosmääriä.

– Vältä aineiden käyttämistä yksin. Jos jokin menee vikaan, on lähellä hyvä olla joku hälyttämään apua.

– Puhu muiden käyttäjien kanssa kaduilla liikkuvista uusista aine-eristä. Hae ja jaa tietoa aktiivisesti.

– Vältä aineiden pistämistä. Pistettynä huumausaine imeytyy elimistöösi heti, etkä välttämättä ehdi reagoida ongelmatilanteessa.

Huom!

1. Älä yritä lääkitä yliannostuksen saanutta, sillä se usein vain pahentaa tilannetta.

2. Hälytä välittömästi apua soittamalla hätänumeroon 112. Pysy rauhallisena. Anna mahdollisimman paljon ja rehellisesti tietoa tilanteesta ja käytetyistä aineista. Noudata hätäkeskuksesta saamiasi ohjeita.

3. Älä koskaan jätä yliannostuksen ottanutta kaveriasi yksin.

Mervi Holm
A-klinikkasäätiö

Anna arvio tietoartikkelista

Lisäsikö tämä sivu tietoasi?
Lisäsikö tämä sivu tietoasi?
Oliko tämä sivu sinulle hyödyllinen?
1 tähti = Ei yhtään, 5 tähteä = Erittäin paljon