Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

Palveluja vanhempien päihteidenkäytöstä haittoja lapsuudessaan kokeneille

Julkaistu 1.10.2015

Alkoholistien aikuisten lasten käytettävissä on monenlaisia palveluita: vertaisryhmiä, ammattiapua ja nettitukea. Tietoa aihepiiristä saa lukuisista kirjoista tai videoista.

Jokaisella tulisi olla aikaa ja tilaa miettiä lapsuuden kokemuksiaan ja omaa menneisyyttään sekä mahdollisuus tulla kuulluksi omana itsenään. Nykyhetkessä on mahdollista löytää omat vahvuutensa sekä voimavaransa ja luoda itselleen oman näköisensä, tyydyttävä elämä – ei pelkästään lapsuudesta huolimatta, vaan myös sen ansiosta. Tukea on saatavilla ja sitä kannattaa hakea, esimerkiksi vertaistukiryhmästä. Vertaistukiryhmiä järjestävät ainakin Alkoholistien aikuiset lapset (AAL) sekä A-klinikkasäätiön Lasinen lapsuus kumppaneineen, joihin kuuluvat Suomen Mielenterveysseura ja Mielenterveyden keskusliitto.

Mahdollisuuksia on paljon myös vertaistukiryhmien ulkopuolella. Ympäri Suomen on mahdollistaa löytää yksilöllistä apua ja netti voi olla ensiaskel vaikeista asioista avautumiseen. Psykologi on yksi ammattilainen tukemaan vanhojen asioiden läpikäyntiä. Psykologeja toimii erilaisissa neuvoloissa, terveyskeskuksissa ja työterveysasemilla, sekä kouluissa.

Jaksamisen ja mielenterveyden ongelmiin voi saada apua psykiatrian poliklinikoilta. Sinne pääsee omalääkärin lähetteellä. Jossain terveyskeskuksissa on jaksamisen ja päihdeasioihin erikoistuneita sairaanhoitajia, joille voi myös varata ajan. Psykiatrian erikoislääkärin puoltolausunnolla voi saada Kelan tukemana psykoterapiaa. Tällöin sopiva psykoterapeutti etsitään itse ja Kela maksaa osan terapiakuluista.

Sosiaaliasemien sosiaalityöntekijät ovat kaikkia ihmisiä varten. He ovat laaja-alaisia ammattilaisia jotka pystyvät tukemaan erilaisissa elämän vaikeuksissa sekä ohjaamaan parhaan avun luokse. He tuntevat kunnan palvelut ja voivat auttaa puhumaan avun saamisen puolesta. Ei tarvitse olla rahahuolia, että voi mennä sosiaalityöntekijän puheille.

A-klinikoilla ja nuorisoasemilla ympäri maan tehdään töitä päihdeasioiden kanssa. Apua on tarjolla omiin tai läheisen päihteidenkäytön aiheuttamiin ongelmiin. A-klinikalla toimii sairaanhoitajia ja sosiaaliterapeutteja, joista monilla on perheterapiakoulutus.

Netissä on tarjolla laaja-alaista apua. A-klinikkasäätiön Päihdelinkissä keskustellaan lasisesta lapsuudesta. Al-Anon – Alkoholistien Aikuiset Lapset yhdistää useita kodin päihdeongelmista haittoja kokeneita. Tukinet.net -kriisikeskus netissä tarjoaa tukihenkilön tai neuvontaa, ohjausta ja vertaistukea chat-keskusteluissa sekä foorumilla. Facebookissa toimii suosittu Pullopostia lapsuudesta -keskusteluryhmä, ja Lasinen lapsuus -toiminta järjestää aikuisten nettiryhmiä.

Hyötyä voi olla myös kirjoista, joissa itsetuntemusta, sisäisen lapsen kohtaamista tai läheisriippuvuutta tarkastellaan yleisemmällä tasolla. Henkilökohtainen työkirja ”Matka vapauteen” on tarkoitettu kaikille aikuisille, jotka kantavat sisällään vanhempiensa alkoholinkäytöstä aiheutunutta raskasta taakkaa, ilmeni se millaisina ongelmina tahansa. Kirja koostuu yli 40 tehtävästä (mielikuvaharjoituksia, piirtämistä, kirjoittamista, mietiskelyä ja rentoutumista), joiden avulla lukija voi matkata takaisin lapsuudenkokemuksiin, arvioida niitä uudelleen aikuisen kokemuksellaan ja palata matkaltaan takaisin ehyempänä, tasapainoisempana ja ongelmistaan irtautuneena. Myös trauma-aihepiirin kirjallisuudesta voi löytää selityksiä aikuisiän ongelmille, ja opastusta ongelmista eteenpäin pääsemiseksi. Peter A. Levinen ”Kun tiikeri herää – trauma ja toipuminen” on hyvä kirjastoista löytyvä esimerkki yleistajuisesta ja käytännön välineitä tarjoavasta teoksesta.

Palaaminen omaan lasiseen lapsuuteen voi aluksi tuntua raskaalta tehtävältä. Se herättää uusia ajatuksia, nostaa esiin voimakkaita tunteita ja vaikuttaa kehon toimintaan. Lasisen lapsuuden työstäminen on hyvin kokonaisvaltainen kokemus. Asialla voi kuitenkin olla onnellinen päätös. Raskaan alun jälkeen tilalle tulee uutta toivoa, anteeksiantoa, menneestä irrottautumisen kokemista ja armollisuutta itseä kohtaan. Monet apua rohkeasti hakeneet ovatkin kertoneet, että vaikeistakin ongelmista voi selvitä.

Janne Takala
Kehittämiskoordinaattori, Lasinen lapsuus, A-klinikkasäätiö

Vertaisryhmiä

vanhempien päihteidenkäytöstä haittoja kokeneille aikuisille

Anna arvio tietoartikkelista

Lisäsikö tämä sivu tietoasi?
Lisäsikö tämä sivu tietoasi?
Oliko tämä sivu sinulle hyödyllinen?
1 tähti = Ei yhtään, 5 tähteä = Erittäin paljon