Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

Tupakoinnin yleisyys Suomessa

Päivitetty 5.3.2024

Tupakointi on vähentynyt Suomessa merkittävästi viimeisten vuosikymmenien aikana asteittain tiukentuneen tupakkalainsäädännön ja säännöllisten tupakan veronkorotusten ansiosta. Esimerkiksi päivittäin tupakoivien osuus on jo alle puolet siitä, mitä se oli vielä 2000-luvun alussa. Savuttomista elin- ja työympäristöistä on tullut arkipäivää, suhtautuminen tupakointiin ja tupakansavulle altistumiseen on muuttunut ja esilläpitokielto on vienyt tupakalta parhaat mainospaikat kassapisteiltä.

Vuonna 2022 päivittäin tupakoivia oli työikäisessä (20–64-vuotiaat) väestössä 11 %. Naisilla päivittäinen tupakointi oli harvinaisempaa (11 %) kuin miehillä (12 %). Parin viime vuoden aikana päivittäisen tupakoinnin väheneminen on hidastunut.

Nuuskan käyttö on yleistynyt alle 50-vuotiailla miehillä selvästi 2000-luvun alkuun verrattuna. Nuuskaaminen on yleisintä 20–34-vuotiailla miehillä, joista 11 prosenttia ilmoitti nuuskaavansa päivittäin vuonna 2022. Naisilla nuuskaaminen on edelleen hyvin harvinaista.

Tupakointi on ollut pitkään yleisempää matalan koulutustason väestöryhmissä. Vaikka tupakointi on vähentynyt kaikissa koulutusryhmissä viime vuosina, koulutusryhmien väliset erot eivät ole kuitenkaan pienentyneet. Tämä aiheuttaa myös väestöryhmien välisiä terveyseroja.

Vuoden 2023 tietojen mukaan tupakoinnin haluaisi lopettaa 59 % 20 vuotta täyttäneistä päivittäin tupakoivista miehistä ja 55 % päivittäin tupakoivista naisista.

Nuorilla tupakointi on vähentynyt vielä merkittävämmin kuin aikuisilla. Esimerkiksi yläkoulun 8.- ja 9.-luokkalaisista tupakoi vuonna 2023 päivittäin enää 5 %, kun osuus oli vuosituhannen alussa 24 %. Tyttöjen ja poikien välillä ei ole suurta eroa tupakoinnin yleisyydessä.

Päivittäinen nuuskaaminen yleistyi pojilla erityisesti ammatillisissa oppilaitoksissa vuosina 2010–2019. Yläkouluissa ja lukioissa käytön kasvu tasaantui vuoden 2015 jälkeen. Vuosina 2019–2021 päivittäinen nuuskaaminen väheni kaikilla nuorilla, mutta kääntyi uudestaan nousuun vuonna 2023 ammatillisissa oppilaitoksissa. Tytöillä nuuskaaminen on ollut harvinaista, mutta aivan viime vuosina se on yleistynyt erityisesti ammatillisissa oppilaitoksissa.

Koulutusryhmien väliset erot tupakkatuotteiden käytössä ilmenevät jo varhain. Tupakointi on ammattiin opiskelevilla moninkertaisesti yleisempää kuin lukiolaisilla.

Sähkösavukkeen käyttö on ollut Suomessa vähäistä sekä aikuisilla että nuorilla. Nuorilla sähkösavukkeen säännöllinen käyttö väheni sen jälkeen, kun tuotteiden sääntely yhtenäistettiin vuonna 2016 tupakkatuotteiden kanssa, jolloin sähkösavukkeille tuli muun muassa ikäraja, esilläpitokielto ja makuainekielto. Vuosina 2021–2023 sähkösavukkeen käyttö kuitenkin yleistyi selvästi kaikissa nuorten ikäryhmissä. Tämän taustalla ovat uudentyyppiset osin vain tupakan vastikkeen asemassa olevat sähkösavukkeen kaltaiset laitteet, jotka muistuttavat ulkonäöltään esimerkiksi korostustussia tai lelua.

Hanna Ollila
erityisasiantuntija, THL

Lähteet

THL. Tupakkatilasto 2022. Suomen virallinen tilasto. Lähde saatavilla sähköisesti.

Anna arvio tietoartikkelista

Lisäsikö tämä sivu tietoasi?
Lisäsikö tämä sivu tietoasi?
Oliko tämä sivu sinulle hyödyllinen?
1 tähti = Ei yhtään, 5 tähteä = Erittäin paljon