Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

Nikotiinipussit

Julkaistu 21.12.2023

Nikotiinipussit (nikotiininuuska, nicotine pouches) ovat nuuskaa muistuttavia tuotteita kuitenkin niin, että nikotiinipusseissa ei ole tupakkakasvin osia vaan puhdasta nikotiinia sisältävää jauhetta. Jauheessa on usein mukana makuaineita, joista mentoli on yleisin. Valkoinen nikotiinijauhe on pakattu pussinuuskaa muistuttavasti ja pusseja käytetään samalla tavoin ylähuulen alle asetettuna. Pussista vapautunut nikotiini imeytyy suun limakalvolta verenkiertoon.

Kirjallisuuden perusteella nikotiinipusseista vereen imeytyvät nikotiinipitoisuudet ovat joko samaa luokkaa tai hieman alemmat kuin yhdestä savukkeesta saatavat nikotiinipitoisuudet (≤ 15 mg/ml) riippuen tutkittujen tuotteiden nikotiinipitoisuuksista (6–10 mg/pussi). Nikotiinin maksimipitoisuus saavutetaan 40–60 minuutin kuluttua nikotiinipussin käytön aloituksesta. Nikotiinipitoisuus pysyy korkeampana ja pitempään savukkeesta saatuun nikotiiniin verrattuna (tutkimuksissa mittausjaksot 2–12 h) muistuttaen perinteisestä nuuskasta saatuja nikotiinipitoisuuksia. Huomioitavaa on, että kaikki toistaiseksi aiheesta julkaistut tutkimukset ovat tupakkateollisuuden edustajien julkaisemia.

Riippumattomien tutkijoiden julkaiseman solumallitutkimuksen perusteella sekä perinteisen nuuskan että nikotiinipussien sisältämät makuaineet aiheuttavat samankaltaisesti solutoksisuutta, reaktiivisten happiradikaalien ja sytokiinien (TNF-α, IL-6, ja IL-8) vapautumista suun epiteelisoluissa 4–24 h käytön aloittamisesta. Kohonneet sytokiini- ja happiradikaalipitoisuudet aiheuttavat vaurioita suun ja keuhkojen limakalvoilla. Tutkijat päättelevät, että pitkäaikaisesti käytettynä sekä nuuska että nikotiinipussit aiheuttavat paikallisia ja systeemisiä toksisia vaikutuksia, joten ne eivät ole toinen toistaan haitattomampia.

Vapaan nikotiinin (se nikotiinin muoto, joka imeytyy parhaiten limakalvoilta) määrä riippuu tuotteen pH:sta – mitä emäksisempi tuote on, sitä enemmän vapaata nikotiinia imeytyy. Stanfill tutkimusryhmineen osoitti nikotiinipussien pH:n vaihtelevan välillä 6,86–10,1 ja vastaavasti vapaan nikotiinin määrän 7,7–99,2 %. Osassa nikotiinipussivalmisteista pH oli jopa emäksisempi kuin nuuskassa, joten niistä käyttäjä saa enemmän nikotiinia.

Nikotiini on myös ympäristölle vaarallinen kemikaali, joten se tulisi hävittää asianmukaisesti. Saksalaisen tutkimuslaitoksen raportin mukaan käytettyyn nikotiinipussiin jää vielä 40–50 % nikotiinia, joten pussijäte voi aiheuttaa vaarallisia tilanteita, jopa myrkytyksiä, jos se joutuu lasten tai eläinten haltuun.

Markkinoilla on myyntiluvan saanut ja siten lääkkeenä käytettävä nikotiinikorvaushoitovalmiste jauhe suuonteloon -lääkemuotona, joka käytännössä ulkonäöltään muistuttaa muita nikotiinipussituotteita. Tällä valmisteella on kaksi vahvuutta, 2 mg ja 4 mg/pussi, ja sen käyttötarkoitus myyntiluvan mukaan on tupakasta vieroittaminen. Tätä valmistetta myydään sekä apteekeissa että päivittäistavarakaupoissa. Tämän lisäksi markkinoilla on lukuisa määrä muita nikotiinipussituotteita, jotka sisältävät nikotiinia enemmän (yli 4 mg; havaintoja on jopa 50 mg/pussi nikotiinia sisältävistä pusseista). Näitä pussituotteita tuodaan pääsääntöisesti ulkomailta, Ruotsista ja Virosta, ja niiden sääntely on kirjoittamishetkellä 12/2023 ns. harmaalla alueella.

Nikotiinipussit täyttävät pääosin tupakkalain mukaisen tupakan vastikkeen määritelmän eli vastaavat käyttötarkoitukseltaan tupakkatuotetta, mutta eivät sisällä tupakkaa. Tällöin niihin sovelletaan jatkossa tupakan vastikkeita koskevia tupakkalain säädöksiä soveltuvin osin. Lisäksi nikotiinipusseihin ja niiden pakkausmerkintöihin sovelletaan kemikaalilainsäädäntöä. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) teki kesäkuussa 2023 päätöksen, joka kieltää 20 mg tai sitä enemmän nikotiinia sisältävien nikotiinipussien myynnin ja markkinoille saattamisen Suomessa.

Outi Salminen
FaT, dosentti, Helsingin yliopisto

Lähteet

Robichaud MO, Seidenberg AB, , Byron MJ (2020) Tobacco companies introduce ’tobacco-free’ nicotine pouches. Tob Control 2020 Dec;29(e1):e145-e146. doi: 10.1136/tobaccocontrol-2019-055321.Epub 2019 Nov 21.

 

Shaikh SB, Newton C, Tung WC, Sun Y, Li D, Ossip D, Rahman I. Classification, Perception, and Toxicity of Emerging Flavored Oral Nicotine Pouches (2023). Int J Environ Res Public Health. 20(5):4526. doi: 10.3390/ijerph20054526. PMID: 36901533; PMCID: PMC10002198.

 

Chapman F, McDermott S, Rudd K, Taverner V, Stevenson M, Chaudhary N, Reichmann K, Thompson J, Nahde T, O’Connell G (2022) A randomised, open-label, cross-over clinical study to evaluate the pharmacokinetic, pharmacodynamic and safety and tolerability profiles of tobacco-free oral nicotine pouches relative to cigarettes. Psychopharmacology (Berl). 239(9):2931-2943. doi: 10.1007/s00213-022-06178-6. Epub 2022 Jun 23. PMID: 35732751; PMCID: PMC9217727.

 

Liu J, Rensch J, Wang J, Jin X, Vansickel A, Edmiston J, Sarkar M. (2022) Nicotine pharmacokinetics and subjective responses after using nicotine pouches with different nicotine levels compared to combustible cigarettes and moist smokeless tobacco in adult tobacco users. Psychopharmacology (Berl). 239(9):2863-2873. doi: 10.1007/s00213-022-06172-y. Epub 2022 Jul 23. PMID: 35869988; PMCID: PMC9385814.

 

McEwan M, Azzopardi D, Gale N, Camacho OM, Hardie G, Fearon IM, Murphy J. A (2022) Randomised Study to Investigate the Nicotine Pharmacokinetics of Oral Nicotine Pouches and a Combustible Cigarette. Eur J Drug Metab Pharmacokinet. 47(2):211-221. doi: 10.1007/s13318-021-00742-9. Epub 2021 Dec 18. PMID: 34923602; PMCID: PMC8917032.

 

Shaikh SB, Tung WC, Pang C, Lucas J, Li D, Rahman I (2022). Flavor Classification/Categorization and Differential Toxicity of Oral Nicotine Pouches (ONPs) in Oral Gingival Epithelial Cells and Bronchial Epithelial Cells. Toxics. 10(11):660. doi: 10.3390/toxics10110660. PMID: 36355951; PMCID: PMC9696007.

 

Stanfill S, Hang Tran MS, Tyx R ym. Characterization of Total and Unprotonated (Free) Nicotine Content of Nicotine Pouch Products. Nicotine Tobacco Res 2021;23:1590-6

 

Health risk assessment of nicotine pouches. Updated German Federal Institute for Risk Assessment (BfR) Opinion 2022: no 023

Anna arvio tietoartikkelista

Lisäsikö tämä sivu tietoasi?
Lisäsikö tämä sivu tietoasi?
Oliko tämä sivu sinulle hyödyllinen?
1 tähti = Ei yhtään, 5 tähteä = Erittäin paljon