Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

MDPV eli metyleenidioksipyrovaleroni

Tarkistettu 22.4.2020

Metyleenidioksipyrovaleroni (MDPV) kuuluu psykoaktiivisiin yhdisteisiin, joita on käytetty eräissä Euroopan maissa (esim. Ranskassa ja Saksassa) piristeinä tai laihdutuslääkkeinä. Jotkut näistä aineista ovat olleet jopa käsikauppalääkkeinä. Niiden käyttö alkoi kuitenkin hiipua ja ne vedettiin markkinoilta sen jälkeen, kun tieto väärinkäyttö- ja riippuvuusvaarasta lisääntyi. Ensimmäiset MDPV-takavarikot tehtiin Suomessa vuonna 2008 ja se luokiteltiin Suomessa huumausaineeksi vuonna 2010. YK luokitteli sen huumausaineeksi vuonna 2015.

Suomen katukauppaan päätyvä MDPV on todennäköisesti peräsin Euroopan alueen salalaboratorioista. MDPV on tyypillinen designerhuume, jota voi ostaa internetin kautta. Englanninkielisissä maissa aineella on katunimenä muun muassa ”monkey dust”. Suomessa on käytetty nimeä ”aakkoset”. 

MDPV on kellertävän valkoista jauhetta ja sitä voidaan käyttää monella tapaa, esimerkiksi suun kautta, nuuskaamalla, polttamalla ja suonen sisäisesti. Vaikutukseltaan aine muistuttaa kokaiinin ja amfetamiinin tyyppisiä stimulantteja, joiden kanssa sillä on myös samankaltaisuuksia molekyylirakenteen suhteen. Aineen vaikutus on lyhytkestoinen, 3–6 tuntia, mikä johtaa helposti uuden annoksen ottamiseen. Sen käyttö ei näy pikaseuloissa, mutta se voidaan määrittää erittelytutkimuksella.

MDPV:n vaikutukset ovat samantyyppisiä kuin amfetamiinin. Niihin kuuluvat sydämentykytykset, verenpaineen nousu, unettomuus, ahdistus, verisuonten supistuminen, jotka kestävät muutaman tunnin. MDPV:n negatiiviset kokemukset näyttävät korostuvan aineen stimuloivan vaikutuksen loputtua. Käyttäjät ovat raportoineet hankalia krapulan tyyppisiä oireita, joihin näyttää erityisesti liittyvän voimakas päänsärky. Toisin kuin julkisuudessa on esitetty, MDPV:n vaikutukset ihmisen seksuaaliseen käyttäytymiseen eivät käyttäjäkokemusten mukaan eroa muiden stimulanttien vastaavasta vaikutuksesta. MDPV:n maine seksihuumeena voi siis tosiasiassa olla urbaani myytti. Muutenkin tutkittua tietoa MDPV:n ihmisiin kohdistuvista vaikutuksista on vasta vähän. Suuri osa julkaistuista tiedoista näyttäisi perustuvan internetin keskustelufoorumeistä löydettäviin tietoihin, joissa käyttäjät raportoivat omia kokemuksiaan.

MDPV:n lyhyen käyttöhistorian takia tietoa pitkäaikaisen käytön ongelmista ei juuri ole olemassa. Aineen farmakologisesta vaikutusmekanismista (presynaptinen dopamiinin ja noradrenaliinin takaisinoton esto) ja toisten samantyyppisten aineiden pitkäaikaiskäytön seuraamuksista päätellen voidaan olettaa, että MDPV:iin kehittyy riippuvuus. Psykoosioireita voi myös todennäköisesti esiintyä pitkäaikaisessa käytössä tai suuria annoksia käytettäessä.

LKT Ulrich Tacke
Farmakologian dosentti, Kuopion yliopisto

FaT Kirsti Laitinen
Kuopion yliopisto

Päivittänyt:
Pekka Heinälä
Erikoislääkäri, päihdelääketieteen erityispätevyys (SLL), A-klinikkasäätiö

Tarkistanut:
Janne Nahkuri
A-klinikkasäätiö

Päivitetty 1.6.2010
Alkuperäinen julkaisu 21.5.2010

Katso Päihteet ja aivot -animaatio

Animaatiossa kerrotaan, kuinka eri päihteet vaikuttavat aivojen välittäjäaineiden kautta käyttäjän tuntemuksiin ja toimintaan.

Anna arvio tietoartikkelista

Lisäsikö tämä sivu tietoasi?
Lisäsikö tämä sivu tietoasi?
Oliko tämä sivu sinulle hyödyllinen?
1 tähti = Ei yhtään, 5 tähteä = Erittäin paljon