Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

Alkoholinkäytön riskirajat

Päivitetty 26.6.2023

Alkoholin käyttö voidaan jakaa karkeasti erilaisiin luokkiin. Juomatapa voi elämän aikana muuttua luokasta toiseen useitakin kertoja. Luokittelu palvelee ammattilaisia, mutta myös alkoholin käyttäjää itseään, koska se kertoo erilaisiin juomatyyleihin liittyvistä riskeistä. Silloin, kun juominen ylittää riskirajat ja edellyttää hoitoa, luokka antaa myös suuntaa hoitomuodon valinnassa.

Alkoholinkäytön luokat on esitetty alla olevassa taulukossa.

Luokka​​Määritelmä
Täydellinen kieltäytyminen alkoholista (absolutismi)Henkilö ei käytä lainkaan alkoholia.
KohtuukäyttöAlkoholin käyttömäärät ja –tapa ovat sellaisia, että haittojen todennäköisyys on pieni.
Ongelmakäyttö
– Riskikäyttö
Riskikäytön rajat ylittyvät, mutta haittoja ei merkittävästi ole, ei myöskään riippuvuutta.
– Haitallinen käyttöHenkilöllä on selviä fyysisiä tai psyykkisiä haittoja muttei riippuvuutta.
– AlkoholiriippuvuusTietyt diagnostiset kriteerit täyttävä juomistapa (mm. pakonomainen tarve juoda).

Riskirajat

Ongelmakäytöstä puhutaan, kun riskikäytön rajat ylittyvät. Ongelmakäyttäjällä ei välttämättä ole vielä haittoja, mutta niiden ilmaantumiseen on suuri todennäköisyys. Siitä syystä näiden rajojen ylittyminen ilman haittojakin edellyttää ehdottomasti juomisen vähentämistä. Jos tämä ei omin voimin, läheisten tai vertaistuen avulla onnistu on syytä hakeutua hoitoon. 

Suomessa korkean riskin taso terveelle, keskikokoiselle miehelle on 23-24 alkoholiannosta viikossa tai noin kolme annosta säännöllisesti päivittäin juotuna. Vastaavat luvut naisille ovat 12-16 viikossa tai 2 annosta säännöllisesti päivittäin. Kohtalaisen riskin taso miehillä on 14 annosta ja naisilla 7 annosta viikossa. Suomessa yksi alkoholiannos vastaa 33 cl keskiolutta (4,7 %), 12 cl mietoa viiniä tai 4 cl väkeviä. Riskikäyttö on kyseessä silloin, jos nämä rajat ylittyvät säännöllisesti.

Riskirajat merkitsevät siis väestötutkimusten perusteella huomattavaa juomiseen liittyvien riskien lisääntymistä. Niiden alittaminen ei merkitse, että henkilö olisi turvassa näiltä haitoilta. Yksilölliset riskit ja elämäntilanteet vaihtelevat. Siksi ei kannata huoletta tavoitella näitä rajoja vaan käyttää tervettä järkeä ja tarkkailla omaa juomistaan (ks. alla kohtuukäyttö).

Joissakin tilanteissa täydellinen alkoholista kieltäytyminen on suositeltavaa (työelämä, liikenne, raskaus, alaikäisyys, alkoholiriippuvuus ainakin jos aikaisemmat kohtuukäyttökokeilut ovat epäonnistuneet, jotkut lääkehoidot). Joillekin rajat ovat yllä esitettyä huomattavasti matalammat (pienikokoisuus, ikääntyminen, sairauden takia heikentynyt kunto, alkoholismin sukurasite, ks. Juomisen hallinnan opas).

Pohjoismaisten ravitsemussuositusten mukaan kaikkien tulisi välttää alkoholin käyttöä. Näin siksi, että alkoholinkäytölle ei voida asettaa turvarajaa. Mahdollisen alkoholin käytön tulisi olla hyvin vähäistä. Suositus koskee myös imettäviä naisia. Lapsille, nuorille ja raskaana oleville naisille suositellaan täysraittiutta.

Ketkä?Vähäisen riskin tasoKohtalaisen riskin tasoKorkean riskin taso
Terveet, työikäiset naiset0-1 annosta päivässä7 annosta viikossaViikossa 12-16 annosta tai enemmän
Terveet, työikäiset miehet0-2 annosta päivässä14 annosta viikossaViikossa 23-24 annosta tai enemmän
Raskaana olevatEi ollenkaanEi ollenkaanEi ollenkaan
Henkilöt, joilla on todettu alkoholin terveyshaittoja tai riippuvuusEi ollenkaanEi ollenkaanEi ollenkaan
Yli 65-vuotiaatEnintään  0-2 annosta päivässä, 7 annosta viikossa

Kohtuukäyttö

Alkoholin kohtuullinen käyttö naisilla tarkoittaa enintään yhtä ravintola-annosta vuorokaudessa ja miehillä enintään 1-2 ravintola-annosta vuorokaudessa, mutta ei kuitenkaan päivittäin.

Pienikin määrä alkoholia voi tietyssä tilanteessa aiheuttaa jonkun akuutin riskin, esimerkiksi liukastumisen ja tapaturman. Joskus pienikin määrä päivittäin käytettynä tai lyhytkestoinen riskirajojen ylittäminen esimerkiksi lomaviikon aikana voi johtaa ristiriitoihin lähiympäristössä. Tällöinkin omaa juomista on punnittava, vaikkei kysymys olisikaan varsinaisesta terveysriskiä lisäävästä käytöstä. Mitään yleistä turvarajaa ei voida asettaa tai sitten se olisi täydellinen pidättäytyminen alkoholista. Näin joskus on tosin toimittavakin (ks. yllä).

Jokaisen alkoholia vähänkin käyttävän on hyvä ajoittain pysähtyä tarkkailemaan omaa alkoholinkäyttöään esimerkiksi kirjaamalla juomisensa muutaman viikon ajalta. Vaikka riskirajat alittuisivat, kannattaa miettiä, onko oma juominen viime aikoina lisääntynyt ja kenties muuttunut päivittäiseksi. Jos suunta on nouseva ja miehellä alkaa kulua yli kaksi ja naisella yli yksi annos joka päivä, on hyvä olla varuillaan. Jos tarkkailun tulos on, että riskirajat ylittyvät, on syytä hakea apua.

Kaija Seppä
LKT, professori, Tampereen yliopisto
Alkuperäinen julkaisu 25.3.2013 

Päivitetty 26.6.2023:
Auli Saukkonen
A-klinikkasäätiö

Mikä on alkoholiannos?

Katso havainnollistava kuva.

AUDIT-testi

Vastaamalla 10 kysymykseen saat monipuolisen kuvan juomiseen mahdollisesti liittyvistä riskeistä ja haitoista, tai vaihtoehtoisesti tiedon, että pulmia ei ole lähitulevaisuudessa näköpiirissä.

Anna arvio tietoartikkelista

Lisäsikö tämä sivu tietoasi?
Lisäsikö tämä sivu tietoasi?
Oliko tämä sivu sinulle hyödyllinen?
1 tähti = Ei yhtään, 5 tähteä = Erittäin paljon