Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

Päihdelääketieteen erityispätevyyskoulutus

Päivitetty 1.3.2018

Päihdelääketieteen erityispätevyyden koulutusohjelma on ollut toiminnassa vuodesta 1993 alkaen. Ohjelman järjestää Päihdelääketieteen yhdistys ry. ja pätevyyden myöntää Suomen Lääkäriliitto. Vuoteen 2018 mennessä 129 lääkäriä on saanut erityispätevyyden.

Koulutusohjelmaan voivat hakeutua Suomessa laillistetut lääkärit, jotka ovat Suomen Lääkäriliiton jäseniä. Koulutuksen keskeiset osat ovat kliininen palvelu, toimipaikka- ja teoriakoulutus sekä kirjallinen kuulustelu ja siihen liittyvä kirjallisuus. Koulutukseen hakeutuvalla pitää olla koko pätevöitymiskoulutuksen ajan nimetty vastuukouluttaja, jolla on päihdelääketieteen erityispätevyys.

Käytännön palvelu sisältää 2–3 vuotta päätoimista työskentelyä päihdehäiriöiden ja/tai toiminnallisten riippuvuuksien hoitoon erikoistuneessa yksikössä tai muussa yksikössä, jossa päihdehäiriöitä ja/tai toiminnallisia riippuvuuksia hoidetaan aktiivisesti ja moniammatillisesti integroituna muuhun toimintaan. Palvelusta vähintään yksi vuosi tulee olla erityispätevyyden omaavan lääkärin lähiohjaamaa. Palvelun tulee sisältää mahdollisimman monipuolisesti avo- ja laitospalvelua ja työskentelyä erityyppisten päihdehäiriöiden ja toiminnallisten riippuvuuksien kanssa.

Toimipaikkakoulutusta tulee hankkia käytännön palvelujen yhteydessä vähintään 200 tuntia. Sen lisäksi tarvitaan vähintään 60 tuntia teoreettista kurssimuotoista koulutusta koulutusohjelmaan hyväksytyissä koti- ja ulkomaisissa koulutustilaisuuksissa.

Koulutusohjelman loppupuolella suoritetaan erityispätevyyskuulustelu, jota varten on perehdyttävä koulutusohjelmaan kuuluviin koti- ja ulkomaisiin oppikirjoihin, tuoreimpiin koti- ja ulkomaisiin tieteellisiin lehtiin sekä alaan liittyviin lakeihin ja ohjeistoihin.

Erityispätevyyskoulutuksen tavoitteena on, että lääkäri koulutusohjelman suoritettuaan

1) on perehtynyt päihdehäiriöiden ja toiminnallisten riippuvuuksien ennaltaehkäisyssä ja hoidossa tarvittavaan teoreettiseen tietoon mukaan lukien lainsäädäntö ja ohjeistukset
2) kykenee itsenäisesti diagnosoimaan ja hoitamaan päihdehäiriöitä ja toiminnallisia riippuvuuksia ja niihin liittyviä terveysongelmia sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmässä
3) on saanut valmiuksia päihdelääketieteen kehittämis-, opetus- ja tutkimustyöhön.

Rauno Mäkelä
dosentti, psykiatrian erikoislääkäri

Päivittänyt:
Jonna Levola
LL, EL (psykiatria; ayl HySha/HUS)

Erityispätevyystoimikunnan yhteystiedot

Alkuperäinen julkaisu 22.12.2005 

Anna arvio tietoartikkelista

Lisäsikö tämä sivu tietoasi?
Lisäsikö tämä sivu tietoasi?
Oliko tämä sivu sinulle hyödyllinen?
1 tähti = Ei yhtään, 5 tähteä = Erittäin paljon