Olet täällä

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy sivustolle, jotta voit käyttää kirjanmerkkejä

Mielenterveys- ja päihdetyön ammatti- ja erikoisammattitutkinto

Julkaistu 9.10.2019

Yleistä ammatti- ja erikoisammattitutkinnoista

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot ovat ammatillista lisäkoulutusta. Ne on tarkoitettu henkilöille, joilla on aiemmin hankittua osaamista kyseiseltä alalta, esimerkiksi aiemman tutkinnon tai työkokemuksen perusteella. 

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa osaaminen osoitetaan käytännön työtehtävissä pääosin työpaikalla. Ammattitutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin.

Tutkintoon valmistava koulutus koostuu lähiopetuksesta, etäopiskelusta, työssä oppimisesta sekä aidoissa työtilanteissa tapahtuvista näytöistä. Jokaisen opiskelijan kanssa laaditaan opinnoille henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, jossa huomioidaan aikaisempi alaan liittyvä koulutus ja osaaminen. 

Ammatti- ja erikoisammattitutkintoja tai niiden osia voidaan räätälöidä hyödyntäen työyhteisöjen tarpeita. Tällöin koulutus suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä työnantajan kanssa. 

Lue lisää ammatillisesta koulutuksesta.

Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinto

Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinnon suorittanut voi työskennellä esimerkiksi ehkäisevässä, kuntouttavassa, hoidollisessa, toipumista edistävässä, haittoja vähentävässä tai asumispalveluja tukevassa työssä sosiaali- ja terveysalalla.

Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinto antaa valmiudet ammatilliseen työskentelyyn mielenterveys- ja päihdetyössä asiakkaiden sekä heidän lähi- ja läheisverkostojensa kanssa. Sen lisäksi ne antavat valmiuksia työskentelyyn erilaisin välinein ja menetelmin asiakkaiden, toimijoiden ja yhteisöjen kanssa.

Lue lisää mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinnosta.

Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto

Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinnon suorittanut toimii oman työnsä asiantuntijana ja kehittäjänä. Työssä painottuu ammatillinen ja tavoitteellinen vuorovaikutus sekä kyky kohdata asiakas tai potilas ja hänen läheisensä. Työ tapahtuu terveyttä edistävässä, ehkäisevässä, hoitavassa ja kuntouttavassa mielenterveys- ja päihdetyössä.

Tutkinnon suorittaneella on valmiudet toimia työyhteisössään erilaisissa vastuutehtävissä.  Valitsemistaan tutkinnon osista riippuen tutkinnon suorittanut hallitsee lasten ja nuorten tai ikääntyneiden mielenterveys- ja päihdetyön. 

Lue lisää mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinnosta.

Irina Köntti
Asiakkuusvastaava
Suomen Diakoniaopisto

Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?
Ääniä annettu: 0 kpl