Olet täällä

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy sivustolle, jotta voit käyttää kirjanmerkkejä

Hoitoa ja tukea odottavien äitien ja vauvaperheiden päihdeongelmiin

Päivitetty 17.7.2020

Noin kuudella prosentilla odottavista äideistä esiintyy alkoholi-, lääke- tai huumeongelmia. Tämä tarkoittaa noin 3500 vauvan syntymistä vuosittain äideille, joilla on ongelmia jonkun päihteen kanssa. Ongelmien lisäännyttyä tarvitaan myös lisää hoitopaikkoja, joissa odottavien äitien ja vauvaperheiden erityistarpeet huomioidaan.

Ensi- ja turvakotien liitto ylläpitää Pidä kiinni® -hoitojärjestelmää päihteitä käyttäville raskaana oleville naisille ja vauvaperheille. Se tarkoittaa varhaista tuen ja hoidon tarjoamista sekä riittävän pitkäjänteisen erityistason hoidon tarjoamista odottaville ja vauvaperheille, joilla on päihdeongelmia.

Pidä kiinni -hoitojärjestelmä koostuu eri puolilla Suomea sijaitsevista päihdeongelmien hoitoon erikoistuneista ensikodeista ja niiden avopalveluyksiköistä. Ensikodit sijaitsevat Espoossa, Helsingissä, Kokkolassa, Kuopiossa, Oulussa, Rovaniemellä ja Turussa. Avopalveluyksiköitä on edellisten paikkakuntien lisäksi myös Jyväskylässä, Lahdessa ja Kouvolassa. Kaikki yksiköt voivat ottaa asiakkaita koko maasta. Kokkolan yksiköissä palvellaan asiakkaita myös ruotsinkielellä.

Päihdeongelmien hoitoon erikoistuneissa ensikodeissa yhdistyvät vanhemmuuden ja varhaisen vuorovaikutussuhteen tukeminen sekä vauvalähtöinen päihdekuntoutus. Raskauden aikana hoidon keskeisenä tavoitteena on tukea äitiä tai molempia vanhempia päihteettömyyteen ja auttaa vanhemmuuteen kasvamisessa. Kuntoutuksessa kannustetaan äitiä omasta hyvinvoinnista huolehtimisessa niin sikiövauvan kuin äidin oman terveyden turvaamiseksi.

Lapsen syntymän jälkeen Pidä kiinni -yksikön tehtävänä on jatkaa päihdekuntoutusta ja tukea toimivan vuorovaikutussuhteen syntymistä vanhempien ja vauvan välillä. Vanhempia autetaan työstämään lapsen sijoitus- ja huostaanottoprosessia silloin, kun vauvan hoitaminen kokopäivätoimisesti osoittautuu äidille tai vanhemmille liian suureksi tehtäväksi.

Pidä kiinni -avopalveluyksiköissä tarjotaan kuntoutusta ja tukea päihteitä käyttäville odottaville äideille ja vauvaperheille. Yksiköiden tarkoituksena on myös kehittää toimintamuotoja siten, että tavoitetaan päihdeongelmaiset odottavat äidit mahdollisimman varhain hoidon ja tuen piiriin. Avopalveluyksiköissä tehdään kuntoutustyön rinnalla etsivää ja matalan kynnyksen työtä, jonka tavoitteena on kohdata mahdollisimman varhaisessa vaiheessa päihteitä käyttäviä odottavia, vauva- ja pikkulapsiperheitä. Jalkautumalla eri paikkoihin, toimimalla sosiaalisessa mediassa sekä tarjoamalla keskusteluja matalalla kynnyksellä luodaan perheille mahdollisuuksia saada tietoa ja tukea. Chat-palvelussa voi kysyä ja pohtia asioita anonyymisti lapsilähtöisen päihdetyön ammattilaisen kanssa.

Odotusaikana ja ensimmäisinä kuukausina pienen vauvan kanssa jokainen äiti on erityisen herkistyneessä psyykkisessä tilassa. Äidin motivaation päästä eroon päihteiden käytöstä vauvan hyväksi onkin todettu olevan raskauden aikana ja heti synnytyksen jälkeen suurempi kuin muulloin. Tätä motivoitumista tulisikin kaikin tavoin hyödyntää ja tukea sekä tarjota kaikille äideille mahdollisuus muuttaa elämää. Lähtötilanteesta ei voi ennakoida, kuka tulee hyötymään hoidosta.

Kuntoutuksen ja tuen on tärkeää alkaa jo hyvissä ajoin odotusaikana, jotta päästään tukemaan äitiä raskausajan prosessissa. Silloin äidillä on parhaat mahdollisuudet päästä kuntoutuksessa hyvää alkuun jo ennen vauvan syntymää ja vauvalla on parhaat mahdollisuudet syntyä ilman päihteistä johtuvia vieroitusoireita. Kun hoitoa ja tukea tarjotaan raskauden aikana, yhä useampi äiti ja isä voi kuntoutua päihdeongelmista vastaamaan itse lapsestaan riittävän hyvällä tavalla.

Lisätietoa Pidä kiinni® -hoitojärjestelmästä

Maarit Andersson
kehittämispäällikkö, Ensi- ja turvakotien liitto
 

Alkuperäinen julkaisu 12.12.2005 

Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?
Ääniä annettu: 2854 kpl