Olet täällä

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy sivustolle, jotta voit käyttää kirjanmerkkejä

Nuuska

Mitä se on?

Nuuska on suussa käytettävä tupakkatuote. Suomessa käytetty nuuska on lähes aina ruotsalaista kosteaa nuuskaa irtomuodossa tai annospusseina. Nuuska tehdään savu-, ilma- tai aurinkokuivatuista tupakkakasvin lehdistä ja varsiosista jauhetusta massasta. Yhdessä nuuskavalmisteessa voi olla useita eri tupakkalajeja. Osaan valmisteista lisätään myös muita makuaineita, kuten lakritsia, sitruunaöljyä, ruusuöljyä tai laventelia. Nuuska sisältää noin 2 500 erilaista ainetta, joista 28 on tunnistettu syöpää aiheuttaviksi. [4] [6]

Laillinen asema: Nuuskan myynti on Ruotsia lukuun ottamatta kielletty kaikissa EU-maissa. Nuuskaa saa kuitenkin tuoda maahan omaa henkilökohtaista käyttöään varten enintään 1000 grammaa. Nuuskan tilaaminen internetistä on kiellettyä. Alle 18-vuotiailta nuuskan tuonti ja hallussapito on kielletty, eikä sitä saa luovuttaa alle 18-vuotiaalle. [2] [7]

Käytön yleisyys: Valtaosa Suomessa käytetyistä tupakkatuotteista on savukkeita, mutta nuuskamisen suosio on kuitenkin lisääntynyt. 20–64-vuotiaista miehistä viisi prosenttia käyttää nuuskaa päivittäin ja kuusi prosenttia käyttää nuuskaa satunnaisesti. Yleisintä nuuskaaminen on 20–34-vuotiailla miehillä, joista kahdeksan prosenttia käyttää nuuskaa päivittäin (2018). 20-64 vuotiailla naisilla sekä päivittäinen että satunnainen nuuskan käyttö on vähäistä (0-1 %). 20-34 -vuotiaista naisista 3 prosenttia nuuskaa satunnaisesti (2018). 18-vuotiaista pojista 48 prosenttia ja tytöistä 24 prosenttia on kokeillut nuuskaa ainakin kerran. 18-vuotiaista pojista 10 prosenttia ja tytöistä 2 prosenttia käyttää nuuskaa kerran päivässä tai useammin (2019). [3] [4] [6] [8] [9]

Miten se vaikuttaa?

Nuuskan sisältämät aineet imeytyvät suun limakalvojen kautta suoraan verenkiertoon. Nuuskankäyttäjällä nikotiini imeytyy hieman hitaammin kuin tupakoitsijalla, mutta pysyy korkealla tasolla pitkään. Nuuskan käyttäjä onkin usein pahemmassa nikotiinikoukussa kuin tupakoitsija. Kuivanuuskasta imeytyy kehoon nikotiinia selvästi nopeammin kuin kosteasta nuuskasta. Suomessa kuitenkin käytetään pääasiassa Ruotsista tuotua kosteaa nuuskaa. Myös eri nuuskamerkkien nikotiinipitoisuus voi vaihdella suurestikin. [1] [4]

Koetut vaikutukset: Nuuskan sisältämä nikotiini rentouttaa, piristää ja luo hyvänolon tunteen. [1] Nikotiini vaikuttaa myös nostamalla tilapäisesti verenpainetta ja sydämen sykenopeutta.

Nikotiinin vaikutuksesta verisuonet supistuvat ja lihasten verenkierto vähenee, mikä lisää liikuntavammojen vaaraa ja hidastaa lihasten palautumista urheilusuorituksen jälkeen. [1] [6]

Keskeiset riskit?

Runsaan käytön riskit: Pitkäaikainen nuuskankäyttö aiheuttaa monenlaisia vaurioita suun alueelle. Etenkin hampaiden purupinnat ja ikenet kärsivät sen käytöstä. Nuuskaaminen nostaa suu-, kurkku- ja haimasyöpien riskiä, ja sillä on yhteys myös sydän- ja verisuonitauteihin. Nuuskaa tulee usein nielleeksi vahingossa, jolloin se rasittaa sisäelinten, mahalaukun ja sydämen toimintaa. Nuuskaa käyttävien urheilijoiden riski saada lihas- ja luustovaurioita on selvästi kohonnut nikotiinista johtuvien verenkierto- ja verenpainemuutosten takia. [1] [4] [6]

Akuutit riskit: Nuuskan sisältämällä nikotiinilla on samanlaiset seuraukset kuin tupakan nikotiinilla, ja se aiheuttaa muun muassa unettomuutta, päänsärkyä ja muutoksia hermostoon. Nuuska aiheuttaa sydämen lyöntitiheyden kasvua ja lisää sydänveritulpan riskiä. [1] [4] [6]

Riippuvuus: Nuuska aiheuttaa nopeasti voimakkaan riippuvuuden ja käytön lopettaminen voi tämän jälkeen olla vaikeaa. Koska nikotiini on tärkein riippuvuuden aiheuttaja, nuuskan ja savukkeiden aiheuttama riippuvuus ei eroa suuresti. Yleisiä vieroitusoireita ovat ärtymys ja keskittymisvaikeudet. Nuuskaa käytetään usein myös tupakoinnin rinnalla. [4] [5]

Käyttö raskauden aikana: Raskauden aikana nikotiini kulkeutuu istukan kautta lapseen. Nuuskan käyttö raskauden aikana lisää riskiä lapsen kuolleena syntymiselle. Imettävillä äideillä nikotiini kulkeutuu äidinmaitoon. Tupakkatuotteita käyttävien äitien lasten syntymäpaino on alhaisempi. Nikotiini voi häiritä vauvaikäisen hengityskeskusta ja olla yhteydessä kätkytkuolemaan. [4] [6]

Miten riskejä voi vähentää?

Nuuskan käytön lopettaminen tai vähentäminen on paras tapa välttää siihen liittyviä riskejä. Jos kuitenkin jatkaa käyttöä, on tärkeää tarkkailla erityisesti nuuskan aiheuttamia muutoksia suussa ja käydä säännöllisesti hammaslääkärissä. Suuvaurioita voi yrittää hidastaa jonkin verran sillä, ettei pidä nuuskaa suussa aina samassa kohdassa. Varsinkin irtonuuskan käyttöä kannattaa välttää, sillä sen aiheuttamat vauriot suun alueelle ovat annos- tai pussinuuskaa suurempia.

Jos nuuskankäytön lopettaminen tuntuu hyvin vaikealta tai lopettaminen ei onnistu, apuna voi käyttää nikotiinikorvaushoitotuotteita tai lääkärin määräämiä vieroituslääkkeitä. Nuuska ei ole itsessään hyvä tupakoinnin lopettamisen apuväline savukkeita korkeamman nikotiinipitoisuuden sekä lukuisten syöpää aiheuttavien aineiden takia. [1] [4]

 

[1] Duodecim: Nuuskan terveyshaitat. Katsottu 24.5.2016

[2] Finlex: Tupakkalaki (1976/693).

[3] Saukkonen, A. (2012): Nuuskaaminen nousussa nuorten keskuudessa. Tiimi 2/2012.

[4] Sedergren, J. (2010): Nuuska. Päihdelinkki

[5] Syöpäjärjestöt: Nuuska ei ole terveystuote.

[6] Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Nuuska.

[7] Valvira: Nuuska. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto.

[8] Tupakkatilasto 2018. Tilastoraportti 44/2019. THL 11.12.2019.

[9] Nuorten terveystapatutkimus 2019 : Nuorten tupakkatuotteiden ja päihteiden käyttö sekä rahapelaaminen. Kinnunen ym. Raportteja ja muistioita 2019:56. Sosiaali- ja terveysministeriö 16.08.2019.

Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?
Ääniä annettu: 2497 - Keskiarvo: 2