Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

Nettiriippuvuuden hoito – haitalliseen netinkäyttöön puuttuminen

Päivitetty 27.4.2015

Tietoverkot ovat uusia vuorovaikutteisia medioita, joille on tunnusomaista interaktiivisuus ja henkilökohtaisuus. Ihmiset käyttävät tietoverkkoja yhä enemmän muun muassa sosiaalisen kanssakäymisen välineenä. Tietoverkossa olo muodostuu ajanviettopaikaksi – virtuaalitilaksi, jossa vaihdetaan tietoa ja viihdytään kuten oikeissa kahviloissa ja kokoontumistiloissa. Joidenkin mielestä internetin keinotodellisuus on niin kiehtova, että se voi viedä mukanaan koko ihmisen, näivettää ihmissuhteet, vääristää maailmankuvan ja syrjäyttää muusta toiminnasta.

Nettiriippuvuus on yleiseen kielenkäyttöön vakiintunut käsite. Selkeää ja yhdenmukaista määritelmää tai kriteeristöä sille mitä nettiriippuvuudella tarkoitetaan, ei toistaiseksi ole. Haitallinen internetin käyttö nähdään liiallisena tai pakonomaisena netin käyttönä, joka intensiivisyytensä vuoksi aiheuttaa ongelmia muilla elämänalueilla. Haitallinen netin käyttö liitetään tyypillisesti tiettyihin internetin sovelluksiin tai sivustoihin kuten aikuisviihteeseen, raha- ja verkkopeleihin sekä muihin vuorovaikutteisiin sovelluksiin. Liiallinen verkossa oleilu voi myös johtua päämäärättömästä www-sivuilla surffaamisesta tai erilaisten tietojen ja tiedostojen pakkomielteenomaisesta keräämisestä.  

Missä vaiheessa internetin viihde- tai tehokäyttö sitten muuttuu ongelmalliseksi? Vastausta voi hakea paitsi A-klinikkasäätiön Päihdelinkin itsearviointitesteistä, myös seuraavista tyypillisistä varoitusmerkeistä:

– vaikeuksia hallita internetin käyttöä

– jää yhteyteen pitemmäksi aikaa kuin oli tarkoitus ja menettää ajantajunsa

– ei pidä taukoja nettiä käyttäessään

– tuntee tarvetta käyttää internetiä yhä enemmän saadakseen tyydytystä

– ajattelee että verkossa on liian monta kiinnostavaa www-palvelinta, jotta malttaisi lopettaa niiden selaamisen

– tuntee vieroitusoireita, kun ei ole verkossa

– ärtyy, jos joutuu lopettamaan internetin käytön

– tuntee syyllisyyttä, eikä siedä arvostelua internetin käytöstään

– laiminlyö ruokailun, liikunnan, ihmissuhteet, työn tai opiskelun ja tinkii nukkumisesta internetin käytön vuoksi

– käyttää internetiä paetakseen ongelmia tai kohentaakseen mielialaansa

– valehtelee perheenjäsenille ja ystäville peittääkseen käytön laajuuden

Riippuvuuksien hoidossa on havaittu, että ihmisellä itsellään on voimavaroja ja taitoja, joiden avulla hän voi omatoimisesti selviytyä ongelmistaan. Myös haitallisesta netin käytöstä voi päästä irti omin voimin samalla tavalla kuin päihteistä tai muista riippuvuuksista. Useimmissa tapauksissa ongelma onkin lievä tai tilapäinen eikä vaadi varsinaista hoitoa. Mutta jos kokee internetin käytön olleen jo pidempään liiallista tai pakonomaista, haittaavan muuta elämään, vievän oleellisesti aikaa perheeltä, opinnoilta ja harrastuksilta sekä aiheuttavan konflikteja tai syyllisyyden tunteita, on hyvä pysähtyä miettimään tilannettaan asiantuntijan kanssa.

Ensisijaista on se, että tunnustaa itselleen ongelman olemassaolon ja on motivoitunut muutoksen tekemiseen. Kotipaikkakunnalta tai läheltä löytyy nuorisoasema tai A-klinikka, joka on erikoistunut erilaisiin riippuvuuksiin ja niiden hoitomuotoihin. Varaamalla ajan yksilökeskusteluun pääsee pohtimaan ja kartoittamaan tilannettaan asiantuntijan kanssa.

Ongelmallista tai liiallista netin käyttöä hoidetaan hyvin pitkälle samalla tavalla kuin muitakin riippuvuuksia. Hoitosuunnitelma ja tavoitteet määritellään yhdessä asiakkaan kanssa. Yhdessä mietitään, mikä olisi se merkki, ettei ongelmaa enää ole. Tärkeää on arvioida myös, onko haitallinen netin käyttö oire esimerkiksi yksinäisyydestä, syrjäytymisestä tai vaikkapa masennuksesta. Kohtuuton verkossa oleilu voi olla myös oire sosiaalisten taitojen puutteellisuudesta tai ylipäätään tapa kohentaa mielialaa ja paeta elämässä olevia ongelmia.

Tavoitteena ei yleensä ole internetin käytön lopettaminen kokonaan vaan käytön vähentäminen kohtuulliseen ja järkevään mittaan. Hoidossa voidaan käyttää apuna seuraavaa ohjelmaa:

– Rutiinien purkaminen. Nettiin käytetty aika pyritään tietoisesti korvaamaan muilla toiminnoilla.

– Käytön rajoittaminen. Apuna voi käyttää esim. herätyskelloa.

– Tavoitteiden asettaminen. Sessiot lyhyitä ja aikataulutettuja.

– Eniten riippuvuutta aiheuttavan palvelun tai ohjelman totaalinen välttäminen.

– Muistikortit vieroitusoireisiin. Liiallisen netin käytön aiheuttamien ongelmien listaaminen. Käytön lopettamisesta tai vähentämisestä seuraavien etujen listaaminen.

– Inventaario. Pohditaan sitä, mistä asioista on joutunut luopumaan tai vähentämään ajankäyttöä liiallisen netin käytön vuoksi ja niiden merkitystä itselleen.

– Tukiverkosto. Oman sosiaalisen verkoston luominen, harrastustoimintaan osallistuminen.

– Yksilö- tai perheterapia.

Yhdysvalloissa on muutamia oma-apupalveluita, jotka on muodostettu AA:ta mukaillen. Suomessa A-klinikkasäätiöllä on tarjolla Päihdelinkissä itsearviointitesti sekä saman testin versiot myös lasten vanhemmille ja nettiriippuvaisten kumppaneilleFacebook-riippuvuustesti, keskustelufoorumi sekä anonyymi neuvontapalvelu. Niiden avulla voi tarkistaa oman tilanteensa ja aloittaa muutoksen, jos sellaista tarvitaan.

Heidi Ahjoniemi
Psykologi, A-klinikkasäätiö

VTL Teuvo Peltoniemi

Alkuperäinen julkaisu 3.7.2006