Kirjaudu sisään tai rekisteröidy sivustolle, jotta voit käyttää kirjanmerkkejä

Poppers

Julkaistu 4.4.2011

Taustaa

Poppersit ovat kemialliselta rakenteeltaan alkyylinitriittejä (mm. amyylinitriitti, isobutyylinitriitti ja isopentyylinitriitti). Aikoinaan esimerkiksi amyylinitriittiä on käytetty rasitusrintakivun hoitoon. Nykyään popperseja käytetään lähinnä päihteinä, eikä niillä ole merkittävää lääketieteellistä käyttöä. 1960-luvulla amyylinitriitti oli pakattu ampulleihin, joiden avaaminen sai aikaan poksahtavan äänen. Tästä tuli nimitys ”poppers”. Lainsäädännön tiukentuessa kehitettiin erilaisia poppers-johdoksia, joiden myyminen ei ollut rangaistavaa. Lainsäädäntöä pyrittiin – ja pyritään edelleenkin – kiertämään myymällä valmisteita esimerkiksi ”huoneenraikastimina”.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen (Fimea) mukaan päihteenä käytetyt poppersit rinnastetaan amyylinitriitin kaltaisiksi lääkkeiksi. Täten poppersien tilaaminen ulkomailta on kiellettyä ilman asianmukaista lupaa. Maahantuonti myyntiä varten on myös luvanvaraista toimintaa lääkelain perusteella. Fimean edustajan mukaan suomalaiset yrittäjät tietävät, ettei popperseja saa tuoda maahan tai markkinoida huoneenraikastimina. Fimea lähettääkin vuosittain selvityspyyntöjä popperseja myyville yritykselle. Keskusrikospoliisin rikostekniseen laboratorioon sekä tullilaboratorioon tulee näytteitä tutkittavaksi satunnaisesti ja pieniä määriä.

Popperseja käytetään päihteenä jonkin verran sekä Euroopassa että USA:ssa. 1996 julkaistun tutkimuksen mukaan pelkästään USA:ssa yli 4 miljoonaa ihmistä on kokeillut niitä. Käyttäjät ovat usein aikuisia, vaikka ensimmäiset kokeilut saatetaan tehdä jo nuoruudessa. 12–17-vuotiaista nuorista arviolta 1,5 % on kokeillut popperseja. Britanniassa käytön yleisyys on arviolta 1 % väestöstä. Tilastoja käytön yleisyydestä Suomessa ei ole saatavilla.

Vaikutukset

Poppersit ovat nestemäisiä ja haihtuvat helposti. Niitä käytetään hengittämällä avatusta pienestä pullosta haihtuvaa valmistetta nenän kautta.  Poppersien kauppanimiä ovat esimerkiksi RUSH, Man Scent tai Iron Horse. Nimistöstä saa viitteitä niiden käyttötarkoituksesta: niitä käytetään erityisesti tehostamaan seksuaalista kokemusta. Poppersien oletetaan lisäävän typpioksidin määrää elimistössä, mikä aiheuttaa keskeisimmät vaikutukset. Verisuonet laajenevat, mikä alentaa verenpainetta ja saa aikaan lievän tokkuraisuuden. Vaikutus alkaa lähes välittömästi ja loppuu jo muutaman minuutin kuluessa. Vaikutusaika ja -nopeus saattavat vaihdella hieman yhdisteestä riippuen. Myös sileä lihas rentoutuu (mm. peräaukon sulkijalihas), minkä takia poppersien käyttö on merkittävästi muuta väestöä yleisempää homo- ja biseksuaalimiesten keskuudessa.  Myös kiihottuneisuus saattaa lisääntyä, vaikkakin eräiden lähteiden mukaan erektion saaminen saattaa hankaloitua. Toivottuja vaikutuksia ovat myös lämmön tunne ja euforia. Popperseja on käytetty yöklubeilla tanssiessa paremman ”fiiliksen” aikaansaamiseksi.

Haittavaikutukset

Verisuonten laajeneminen saa aikaan ihon (etenkin kasvot, niska) punastumisen ja päänsäryn. Myös sydämen tykytykset ovat tavallisia. Sydänongelmista (mm. rytmihäiriöt) kärsiville poppersin käyttö saattaa olla vaarallista. Joillekin saattaa ilmaantua mietoja allergisia oireita. Tokkuraisuus lisää onnettomuusriskiä. Muutamissa tapauksissa jo lyhytaikainen käyttö on aiheuttanut pitkäkestoisia näkövaurioita. Käyttäjien kokemuksien mukaan myös naurukohtauksia, lieviä näköhäiriöitä sekä nenän alueen ihon ja limakalvojen ärsytystä esiintyy. Myös epileptinen kohtaus mainitaan, sekä mahdollinen paniikkihäiriö.

Keuhkojen toimintaan käytöllä ei liene merkittäviä vaikutuksia, vaikka yhdisteet voivatkin ärsyttää hengitysteitä. Immuunipuolustuksen tiedetään heikentyvän ohimenevästi. Poppersien käyttö saattaa aiheuttaa ohimenevää methemoglobinemiaa (eli veren kyky kuljettaa happea heikkenee), mutta joillekin käyttäjille tila saattaa olla jopa henkeä uhkaava. Popperseilla tiedetään myös olevan pidempikestoisia vaikutuksia: mm. eräiden syövän kehittymistä edistävien geenien aktiivisuus lisääntyy useiden tuntien ajaksi. Jatkuva käyttö saattaa lisätä vakavien haittavaikutusten riskiä.

Fyysistä riippuvuutta ei kehity, mutta psyykkistä riippuvuutta saattaa muodostua. Käyttäjien kokemusten perusteella lievää toleranssia vaikutuksia kohtaan saattaa kehittyä. 

Käytön riskit

Huolimatta pitkästä historiastaan poppersien yksityiskohtaiset vaikutusmekanismit sekä käyttöön liittyvät riskit tunnetaan huonosti. Johtuen erittäin nopeasta poistumisesta elimistöstä poppersien ja niiden aineenvaihduntatuotteiden myrkyllisyyttä on vähätelty.

Popperseja käytetään päihdekäytössä hengittämällä haihtuvaa yhdistettä nenän kautta. Puhtaasti poppersien hengittämisen aiheuttamia kuolemantapauksia ei ilmeisestikään ole tai niitä on hyvin vähän. Poppersien hengittämisen aiheuttamat riskit ovat luultavasti vähäiset, sillä poppersien käyttö on usein satunnaista, hetkellistä ja annos on pienehkö. Jos otetaan huomioon yhdisteen aiheuttamat riskit elimistölle, kyky aiheuttaa riippuvuutta sekä käytön aiheuttamat haitat (mm. sosiaaliset suhteet, kustannukset yhteiskunnalle), popperseja ei voida pitää erityisen vaarallisina yhdisteinä. Popperseja ei kuitenkaan saa missään nimessä juoda. Suun kautta otettuna poppersit ovat erityisen vaarallisia ja kuolemantapauksia on raportoitu. Suun kautta otettuna popperseista ei saa haluttua päihdyttävää vaikutusta.

Poppersien käyttöä muiden päihteiden vaikutuksen alaisena voidaan pitää suurena riskinä. Poppersien vaikutusaika saattaa tällöin myös pidentyä. Poppersien käyttö verenpainetta alentavien lääkkeiden ja etenkin potenssilääkkeiden (mm. Viagra) kanssa on vaarallista, sillä yhteiskäyttö saattaa johtaa jopa henkeä uhkaavan matalaan verenpaineeseen. Poppersit ovat syttymisherkkiä, joten valmisteita käsitellessä tulee olla varovainen (tupakointi).

Veli-Matti Surakka
proviisori

 

Balster RL: Neural basis of inhalant abuse Drug and Alcohol Dependence 51:207–214, 1998.

Fung HL, Tran DC: Effects of inhalant nitrites on VEGF expression: A feasible link to Kaposi's sarcoma? Journal of NeuroImmune Pharmacology 1(3):317–322, 2006.

Haverkos HW, Drotman DP: NIDA technical review: nitrite inhalants. Biomedicine & Pharmacotherapy 50:228–230, 1996.

Lampinen TM, Mattheis K, Chan K, Hogg RS: Nitrite inhalant use among young gay and bisexual men in Vancouver during a period of increasing HIV incidence. BMC Public Health 7(35), 2007.

Nutt D, King LA, Saulsbury W, Blakemore C: Development of a rational scale to assess the harm of drugs of potential misuse. Lancet 369:1047–1053, 2007.

Ostrow DG, Plankey MW, Cox C, Li X, Shoptaw S, Jacobson LP, Stall RC: Specific Sex Drug Combinations Contribute to the Majority of Recent HIV Seroconversions Among MSM in the MACS. Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes 51(3): 349–355, 2009.

Ridenour TA, Bray BC, Cottler LB: Reliability of use, abuse, and dependence of four types of inhalants in adolescents and young adults. Drug and Alcohol Dependence 91:40–49, 2007.

Shortt J, Polizzotto MN, Opat SS, Cole-Sinclair MF: Oxidative haemolysis due to ‘poppers’. British Journal of Haematology 142:328, 2008.

Vignal-Clermont C, Audo I, Sahel J-A, Paques M: Poppers-Associated Retinal Toxicity. The New England Journal of Medicine 363(16): 1583–1585, 2010.

Weir E: Inhalant use and addiction in Canada. Canadian Medical Association Journal 164(3):397, 2001.

Wu L-T, Schlenger WE, Ringwalt CL: Use of nitrite inhalants (“poppers”) among American youth. Journal of Adolescent Health 37: 52–60, 2005.

Lisäksi

Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus (EMCDDA)

Keskusrikospoliisin Rikostekninen laboratorio, rikoskemisti Ulla-Maija Laakkonen, henkilökohtainen tiedonanto 15.3.2011.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen (Fimea), yliproviisori Kristiina Pellas, henkilökohtainen tiedonanto 18.3.2011.

Tullilaboratorio, Marianne Kyber (verotus, laiton tuonti ja alkoholi), henkilökohtainen tiedonanto 15.3.2011.

www.erowid.org

Päihdeaiheiset keskustelupalstat.

Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?
Ääniä annettu: 4663 kpl