Olet täällä

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy sivustolle, jotta voit käyttää kirjanmerkkejä

Yleisimpien lääkkeiden ja alkoholin yhteiskäyttö

Päivitetty 1.12.2016

Alkoholin tavanomainen käyttö ei yleensä merkittävästi vaikuta yleisimpien lääkevalmisteiden tehoon. Lääkkeiden ja alkoholin käyttämistä yhtä aikaa kannattaa kuitenkin mahdollisuuksien mukaan välttää. Pääsääntöisesti mahdolliset yhteisvaikutukset ovat lieviä. Joissain tapauksissa yhteisvaikutukset voivat kuitenkin olla erittäin epämiellyttäviä, haitallisia tai jopa kuolettavia. Mahdollisia haittoja saattaa syntyä etenkin silloin, kun taustalla oleva sairaus on huonossa hoitotasapainossa. Alkoholin ja lääkkeiden yhteiskäyttöä päihtymistarkoituksessa kutsutaan sekakäytöksi, ja se voi olla joko tahallista tai tahatonta.

Vaikka suoranaista yhteisvaikutusta ei olisikaan, alkoholin käyttö voi lisätä haittavaikutusten riskiä sekä hidastaa yleistä terveydentilan paranemista. Myös lääkeaineiden imeytyminen voi heikentyä. Alkoholin jatkuva tai suuriannoksinen käyttö ei sovellu mihinkään lääkitykseen. Tällöin lääkitys voi jäädä teholtaan hyödyttömäksi, myrkyllisiä aineenvaihduntatuotteita voi muodostua elimistöä vaurioittavia määriä, maksa ylikuormittua tai lääkeaineiden teho yllättäen kasvaa. Myös alkoholin vaikutus voi voimistua liikaa.

Lääkkeiden ja alkoholin yhteisvaikutukset ilmaantuvat todennäköisesti herkemmin naisille sekä iäkkäille. Jotkin lääkevalmisteet voivat itsessään sisältää alkoholia, mikä tulee ottaa erityisesti huomioon, mikäli käyttää taulukossa 1 mainittuja lääkevalmisteita. On huomioitava, että lääkkeitä saattaa olla elimistössä edelleenkin, vaikka vaikutuksia ei enää voisi havaita. Alkoholin kerta-annos voi lisätä lääkeyhdisteen tehoa, kun taas alkoholin jatkuva käyttö voi vähentää sitä (ja päinvastoin). Mahdollisten yhteisvaikutusten sekä niiden vakavuuden arviointi voi siis olla hankalaa.

Taulukko 1. Lääkkeitä, joita ei saa käyttää alkoholin kanssa.

Vaikuttava aine

Kauppanimi (esim.)

Käyttö (mm.)

Haittavaikutukset

disulfiraami*

Antabus

alkoholiriippuvuus

antabusreaktio: kasvojen punoitus, päänsärky, kuumotus, verenpaineen lasku, oksentelu

metronidatsoli**

Flagyl, Trikozol Metronidazol Helipak

bakteeri-infektiot, loisten häätö

tinidatsoli***

Fasigyn

bakteeri-infektiot, loisten häätö

* Disulfiraamin käytön lopettamisen jälkeen tulee alkoholia välttää jopa 2 viikon ajan.
** Metronidatsolin käytön lopettamisen jälkeen tulee alkoholia välttää vähintään 48 tunnin ajan.
*** Tinidatsolin käytön lopettamisen jälkeen tulee alkoholia välttää vähintään 72 tunnin ajan.

Kaikki keskushermostoa lamaavat lääkkeet, erityisesti unilääkkeet, voivat aiheuttaa jopa kuolettavia vaaratilanteita alkoholin kanssa. Myöskään lihasrelaksanttien tai rauhoittavien lääkkeiden kanssa ei alkoholia tulisi käyttää. Antibioottien kanssa alkoholia voi pääsääntöisesti käyttää kohtuudella, mutta poikkeuksia on olemassa, kuten metronidatsoli (mm. Trikozol, Flagyl) ja tinidatsoli (Fasigyn) (taulukko 1). Tulehduskipulääkkeiden kanssa alkoholia voi käyttää. Tosin tulehduskipulääkkeet voivat toistuvasti käytettynä aiheuttaa vatsaan kohdistuvia haittavaikutuksia, joita alkoholi saattaa pahentaa. Kipulääkkeenä yleisesti käytettyä parasetamolia (mm. Panadol) ei tule käyttää alkoholin kanssa, sillä kohtalokkaan maksavaurion riski kasvaa merkittävästi. Kivunhoidossa käytettyjen voimakkaiden opioidien kanssa alkoholia ei tule käyttää. Joidenkin mieliala- ja psyykenlääkkeiden kanssa alkoholilla on yhteisvaikutuksia, mutta yleisesti ottaen alkoholin kohtuullinen käyttö on sallittua. Toisaalta, alkoholi voi omalta osaltaan vaikuttaa epäsuotuisasti mielialaan ja täten heikentää mielialalääkityksen tehoa. Mikäli lääke aiheuttaa haittavaikutuksena väsymystä tai tokkuraisuutta – vaikkei olisikaan ns. keskushermostoa lamaava lääke – ei alkoholia kannata käyttää samanaikaisesti. Tällaisia yhdisteitä voivat olla jotkut allergian hoidossa käytetyt antihistamiinit.

Taulukko 2. Lääkkeitä, joita ei pidä käyttää alkoholin kanssa (aiheuttavat erityisen riskin).

Lääkeaineryhmä Vaikuttava aine (esim.) Kauppanimi (esim.) Haittavaikutukset / yhteiskäytössä huomioitavaa
Unilääkkeet midatsolaami, tsolpideemi, tsopikloni, tematsepaami Dormicum, Stilnoct, Imovane, Tenox keskushermostolama, hengityslama, liikenneriskit, alkoholi voi häiritä unenlaatua
Rauhoittavat lääkkeet oksatsepaami, diatsepaami, loratsepaami, hydroksitsiini Opamox, Diapam, Temesta, Atarax keskushermostolama, hengityslama, liikenneriskit
Opioidit kodeiini, tramadoli, buprenorfiini, fentanyyli, oksikodoni Panacod, Codesan Comp, Tramal, Norspan, Durogesic, Oxynorm keskushermostolama, hengityslama, liikenneriskit

Epilepsialääkkeet,

Hermokipulääkkeet

natriumvalproaatti, klobatsaami, pregabaliini Absenor, Deprakine, Frisium, Lyrica, keskushermostolama, hengityslama, liikenneriskit
Lihasrelaksantit titsanidiini, orfenadriini Sirdalud, Norflex keskushermostolama, hengityslama, liikenneriskit
Kipulääke parasetamoli Para-Tabs, Panadol

maksavauriot

Taulukko 3. Lääkkeitä, joilla voi olla yhteisvaikutuksia alkoholin kanssa.

Lääkeaineryhmä Vaikuttava aine (esim.) Kauppanimi (esim.) Haittavaikutukset / yhteiskäytössä huomioitavaa
Tulehduskipulääkkeet ibuprofeeni, ketoprofeeni, aspiriini (asetyylisalisyylihappo) Burana, Ibumax, Ketorin, Aspirin ruoansulatuskanavan vauriot
Mieliala- ja psyykenlääkkeet

amitriptyliini, klomipramiini, nortriptyliini, ketiapiini

Triptyl Anafranil, Noritren, Ketipinor alkoholi voi pahentaa masennus- ja mielialaoireita, alkoholin vaikutus voi tehostua, väsyneisyys, pitoisuusmuutokset, maksavaurio, koordinaatiohäiriöt
Närästyslääkkeet ranitidiini Zantac, Ranixal alkoholin vaikutus tehostuu, alkoholi ärsyttää ruoansulatuskanavaa
Verenohennuslääke varfariini Marevan varfariinin teho muuttuu (verenvuotoja, veritulppia)
Verenpainelääkkeet     muutokset verenpaineessa, katso myös Alkoholi ja verenpaine
Antibiootit     pääsääntöisesti ei yhteisvaikutuksia (katso taulukko 1)

Tiettyjen lääkkeiden kanssa ei siis saa missään nimessä käyttää yhtään alkoholia. Tällaisia lääkkeitä on kuitenkin vain muutamia (taulukko 1). Sen sijaan on hyvin monia eri lääkkeitä, joiden kanssa alkoholin käyttö ei ole suotavaa mahdollisten haittavaikutusten vuoksi (taulukko 2). Nämä haittavaikutukset voivat olla joissain tapauksissa jopa kuolettavia – etenkin keskushermostoon vaikuttavien lääkkeiden sekä parasetamolin kanssa tulee olla erityisen varovainen. Riski on sitä suurempi, mitä useampia lääkkeitä on käytössä. Tiettyyn lääkeaineryhmään kuuluvien lääkkeiden välillä voi olla merkittäviä eroavaisuuksia niiden sopivuudessa alkoholin kanssa käytettäväksi.

Tämä artikkeli on vain suuntaa-antava, sillä yksityiskohtaista luetteloa alkoholin ja eri lääkkeiden yhteisvaikutuksista on mahdotonta tehdä. Käyttämiesi lääkkeiden ja alkoholin mahdolliset yhteisvaikutukset voit varmistaa esimerkiksi lääkäriltäsi, apteekista, lääkkeiden pakkausselostuksista tai verkkopalvelusta laakeinfo.fi. Edellämainituista lähteistä voit myös kysyä, kuinka suuren riskin yhteiskäyttö aiheuttaa juuri sinulle.

Veli-Matti Surakka
proviisori

päivittänyt:
Niina Karttunen
proviisori

Alkuperäinen julkaisu 15.4.2011 

Huom! Yleisempien lääkkeiden ja alkoholin yhteyskäytöstä on tilattavissa myös painettu esite. Esitteen voi tilata maksuttomat materiaalit-osiosta.

Kuva tilattavasta esitteestä yleisimpien lääkkeiden ja alkoholin sekakäytöstä
 
Vinkki! Päihdealaan perehtyneet proviisorit auttavat verkkoneuvonnassa maksutta. Kysyä voi nimettömästi, vastauksen saa keskimäärin 2 päivän kuluessa. Kysymyksen voi jättää täältä.

 

Alcohol-Medication Interactions. National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism 27, 1995.

Moore AA, Whiteman EJ, Ward KT: Risks of combined alcohol/medication use in older adults. The American Journal of Geriatric Pharmacotherapy 5(1): 64–74, 2007.Raunio H: Tietoa potilaalle: Lääkkeiden haitalliset yhteisvaikutukset. Lääkärikirja Duodecim, 2010.

Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?
Ääniä annettu: 5301 kpl