Olet täällä

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy sivustolle, jotta voit käyttää kirjanmerkkejä

Alkolukko

Julkaistu 17.12.2021

Alkolukko on käynnistyksenestolaite, joka mittaa kuljettajan uloshengitysilman alkoholipitoisuuden ajoon lähdettäessä. Alkolukkolaissa edellytetään, että alkolukko estää ajoneuvon käynnistämisen, jos siihen puhallettaessa uloshengitysilmassa on vähintään 0,10 milligrammaa alkoholia litrassa. Tämä vastaa noin 0,2 promillen alkoholipitoisuutta veressä. Alkolukkolain mukaan alkolukon on myös ajon aikana satunnaisin määräajoin vaadittava puhallusta, jos alkolukkoa käyttää henkilö, jolle on määrätty alkolukolla valvottu ajo-oikeus.

Alkolukko on tehokas keino estää rattijuopumus, ja siksi sitä käytetään vapaaehtoisesti niin yritysten kuin yksityisten henkilöiden ajoneuvoissa. Lisäksi ajokorttilaissa ja alkolukkolaissa on määritelty seuraavia tilanteita, joissa edellytetään alkolukon käyttämistä.

Ehdollinen ajokielto rattijuopumustapauksissa

Ajokorttilain (65 § & 66 §) mukaan rattijuopumukseen syyllistyneelle määrätään lähtökohtaisesti vähintään kuukauden mittainen ajokielto. Tietyin edellytyksin poliisi voi kuitenkin harkinnan mukaan määrätä ajokiellon ehdollisena (67 §). Edellytysten täyttymisen lisäksi ehdolliseen ajokieltoon määrätyn henkilön kuljettamassa ajoneuvossa on oltava ehdollisen ajokiellon ajan alkolukko.

Ehdoton ajokielto rattijuopumustapauksissa ja valvottu ajo-oikeus

Ajokorttilain mukaan poliisin on määrättävä rattijuopumukseen syyllistyneelle alkolukolla valvottu ajo-oikeus, jos ajokieltoon määrättävä sitä pyytää (67 a §). Alkolukolla valvottuun ajo-oikeuteen ei sovelleta ehdollisen ajokiellon harkinnanvaraisia edellytyksiä.

Poliisi voi myös määrätä rattijuopumuksesta epäillyn väliaikaiseen ajokieltoon (70 §), kunnes syyllisyys on vahvistettu (verikokeiden tulosten saamisessa voi kestää muutamia viikkoja). Rattijuopumuksesta epäilty voi kuitenkin pyytää jo esitutkinnan aikana alkolukolla valvottua ajo-oikeutta, vaikka rikosasiaa ei olisi vielä ratkaistu.

Valvottavan on luovutettava ajokorttinsa poliisille ja haettava uutta alkolukkoehdon sisältävää ajokorttia Liikenne- ja viestintävirastolta. Poliisi voi antaa valvottavalle väliaikaisen ajokortin. Valvottava vastaa valvotusta ajo-oikeudesta hänelle aiheutuvista kustannuksista.

Alkolukolla valvotun ajo-oikeuden edellytyksenä on myös, että valvottavan on esitettävä poliisille todistus siitä, että hän on käynyt lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattihenkilön luona keskustelemassa päihteiden käytöstä, niiden vaikutuksista terveyteen sekä päihteiden käyttöön liittyvistä hoitomahdollisuuksista (68 a §).

Terveysperusteinen alkolukkoehto

Ajokorttilain (12 §) mukaan ajokorttilupa voidaan myöntää, jos henkilö täyttää terveysvaatimukset alkolukkoa käyttäen. Lääkäri voi katsoa ajoterveysvaatimusten täyttyvän alkoholiriippuvuudesta huolimatta siinä tapauksessa, että henkilön kuljettamassa ajoneuvossa on alkolukko.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin terveydenhuollon ammattilaisille antamien ohjeiden mukaan terveysperusteinen alkolukko ei kuitenkaan poista alkoholin käytöstä aiheutuneita pysyväisluonteisia ajokykyä haittaavia terveydentilan muutoksia, kuten alkoholin käytön aiheuttamat pysyvät elimelliset muutokset keskushermostoon tai tasapainoon, älyllisen toiminnan heikkeneminen tai persoonallisuuden muutokset.

Alkolukko koulu- ja päivähoitokuljetusten tilausliikenteessä

Alkolukkolain mukaan päivähoitolaisten, esikoululaisten, peruskoululaisten ja toisen asteen opiskelijoiden kuljetukseen käytettävissä ajoneuvoissa on käytettävä alkolukkoa, jos kuljetuksen järjestää kunta, kuntayhtymä, koulu tai laitos tilausliikenteenä ja kuljetukseen saadaan kunnan tai valtion tukea.

 

Janne Nahkuri
A-klinikkasäätiö

Alkolukkolaki 730/2016
Lähde saatavilla sähköisesti

Ajokorttilaki 386/2011
Lähde saatavilla sähköisesti

Ajoterveyden arviointiohjeet terveydenhuollon ammattilaisille. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom 01.06.2021.
Lähde saatavilla sähköisesti

Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?
Ääniä annettu: 2142 kpl