Olet täällä

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy sivustolle, jotta voit käyttää kirjanmerkkejä

Alkoholin ja lääkkeiden sekakäyttö

Julkaistu 12.12.2005. Päivitetty 12.4.2011

Lääkkeiden tahallinen käyttö alkoholihumalan tehostajana lisää erilaisia päihtymystilan riskejä. Sekakäyttöä voi kuitenkin esiintyä myös ilman, että sitä tietoisesti tavoiteltaisiin. Tahatonta sekakäyttöä syntyy muun muassa siitä, jos runsaan juomisen aiheuttamia häiriöitä hoidetaan uni- ja rauhoittavilla lääkkeillä. Koska lääkkeiden tosiasiallinen vaikutus hermostoon kestää kauemmin kuin niiden koettu vaikutus, lääke ei välttämättä ole ehtinyt hävitä elimistöstä ennen seuraavaa alkoholin nauttimiskertaa. Tavallisin sekakäytön muoto on alkoholi ja rauhoittavat lääkkeet. Sekakäyttö on jossain määrin yleinen ilmiö Suomessa – arviolta joka kuudennelta rattijuopolta löytyy myös lääkeaineita tai huumeita verestä. Nuoriso saattaa tehdä kokeiluja kodin lääkekaapista löytyvillä lääkkeillä.

Sekakäytön välittömät seuraukset voivat olla yllättäviä. Tavallisimpia ovat alkoholin "poikkeuksellisen" tehokas vaikutus, muistinmenetykset ja käytöshäiriöt, mutta mahdollisia ovat myös aggressiivinen käyttäytyminen tai sekavuus. Muistinmenetys voi johtaa esimerkiksi uni- tai rauhoittavan lääkkeen yliannosteluun, tajuttomuuteen, kuolemanvaaraan tai ainakin sairaalaan vatsahuuhtelua varten. Sekakäyttö ylikuormittaa sisäelimiä, ja vauriot voivat olla pysyviä. Alkoholin ja rauhoittavien lääkkeiden yhteisvaikutus on aiheuttanut jopa henkirikoksia.

Säännöllinen alkoholin ja rauhoittavien lääkkeiden sekakäyttö johtaa nopeasti lääkkeiden sietokyvyn kasvuun ja lääkeriippuvuuteen. Sekariippuvuuden vieroitushoito on paljon vaikeampaa kuin pelkän alkoholin aiheuttamien vieroitusoireiden. Tyypillistä on, että kun alkoholin aiheuttamat vieroitusoireet väistyvät, lääkkeen vähenemisestä johtuvat vieroitusoireet vasta alkavat. Tajuttomuus- ja kouristuskohtauksia voi tulla vielä viikkoja myöhemmin. Vieroitusoireiden vaikeutuessa tällaiset potilaat etsivät usein pakonomaisesti sitä lääkettä, josta he ovat riippuvaisia. Mikäli sitä ei löydy, vieroitusoireita lievitetään alkoholin avulla tai katukaupassa tarjolla olevilla valmisteilla.

Huomattava osa yllättävistä hoidon keskeyttämisistä päihdehuollon laitoksissa tapahtuu lääkeongelman salaamisen takia. Kun hoitohenkilökunta ei tiedä ottaa sitä hoidossa huomioon, oireiden paheneminen johtaa helposti joko lääkkeiden salaa syömiseen tai hoidon keskeyttämiseen. Näin kierre jatkuu ja tilaan liittyvät vakavammat häiriöt saattavat olla edessä.

Alkoholi- ja lääkekierteen purkaminen vaatii pitkäjänteistä vieroitushoitoa. Paras asiantuntija on oma lääkäri. Hänelle tulisi kertoa koko totuus alkoholin ja lääkkeiden käytöstä. Koska lääkkeen äkillinen lopettaminen voi pahimmillaan olla hengenvaarallista, on tärkeää tehdä asteittainen vähentämissuunnitelma. Riittävän tiiviin seurannan ja muun henkisen esimerkiksi A-klinikoilta saatavan tuen avulla vieroitus voi onnistua. Alkoholi on syytä jättää vieroitushoidon aikana kokonaan pois. Vaikeimmissa tapauksissa on hyvä kääntyä A-klinikoiden puoleen. Vieroitushoito laitoksessa voi myös olla välttämätöntä. Laitosjakson jälkeen on seurantaa jatkettava avohoidossa, koska vuosia jatkuneen sekakäytön jälkeen voi vieroitusoireita ja muita psyykkisiä ongelmia ilmetä myös myöhemmin. Ilman ongelmien selvittämistä ja henkistä tukea saattavat jälkivieroitusoireet johtaa uuteen lääke- ja/tai alkoholikierteeseen.

Antti Holopainen
ylilääkäri, Järvenpään sosiaalisairaala

Päivittänyt:
Veli-Matti Surakka
proviisori

 

Böström A, Bothas H, Järvinen M, Saarto A, Tamminen H, Teirilä J: Päihdetyö työpaikalla: Lääkkeiden päihde- ja riippuvuuskäyttö, sekakäyttö, 2008.

Keminmaan Raittiustoimisto: Mitä päihteet ovat ja miten ne vaikuttavat?, 2009.

Kuopion Yliopisto: Lääkekasvatus: Alkoholi + lääke, 2009.

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Päihdelääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä: Käypä hoito: Alkoholiongelmaisen hoito, 2011.

Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?
Ääniä annettu: 2343 - Keskiarvo: 2