Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

Muutoksen vaiheet

Muutosta tavoiteltaessa ihminen käy läpi erilaisia henkisen työskentelyn vaiheita. Eteneminen muutoksessa ei ole suoraviivaista: joskus eteenpäin päästääkseen tulee ottaa kaksi askelta taakse.

Muutosprosessi voidaan käsittää alla olevien vaiheiden avulla. Muutosprosessi ei kuitenkaan välttämättä etene tässä järjestyksessä ja usein ihminen työstää useitakin vaiheita samanaikaisesti.

Katso muutosprosessin vaiheet Muutosprosessi-taulukosta (pdf).

Mikä taulukossa esitetyistä muutosvaiheista kuvaa parhaiten sinun tilannettasi juuri nyt? Pohdi ja kirjaa omaan muutosvaiheesi liittyviä kysymyksiä (alla).

Esiharkintavaihe

Tarkastele juomatapojasi. Ovatko perheenjäsenet, sukulaiset, ystävät tai työkaverit huomauttaneet sinulle juomisestasi? Kuinka paljon alkoholijuomia kuluu?

Harkintavaihe

Pohdiskele juomisen roolia ja merkitystä identiteetillesi ja persoonallisuudellesi. Arvioi sitten alkoholin rooli uudelleen: Minkälainen ihminen olet ilman alkoholia? Vaikuttaako alkoholinkäyttö negatiivisesti elämääsi? Kun listasit Muutos ja motivaatio -tehtävässä juomisen hyvät ja huonot puolet, kummat korostuivat enemmän?

Valmisteluvaihe

Valmisteluvaiheessa on tärkeää miettiä, mitä hyötyjä alkoholinkäytön lopettaminen sinulle antaa. Tässä vaiheessa on hyvä pyytää apua ystäviltä ja läheisiltä – tukihenkilö on painonsa arvoinen kullassa. Tallenna puhelinnumero puhelimeesi, jotta se on saatavilla, kun tarvitset sitä. Tukea saat myös hyvinvointialueesi terveysasemalta tai päihdepalveluista. Jos kyseessä on alkoholiriippuvuus, alkoholin käyttö olisi hyvä lopettaa kokonaan. Jos olet juonut runsaasti ja pitkään on parasta hakea ammattiapua, sillä äkillinen lopettaminen tai runsas vähentäminen voi aiheuttaa vaikeita vieroitusoireita. Määrittele tavoitteesi: Haluatko lopettaa vai vähentää? Mitä hyötyjä saat lopettamisesta/vähentämisestä? Mieti, keneltä voisit pyytää apua ja tukea.

Toimintavaihe

Mikä on tavoitteesi? Jos haluat vähentää, aseta itsellesi juomisen rajat. Kuinka monta annosta annat itsellesi luvan juoda viikossa / kuukaudessa? Toimintavaiheessa on tavoitteena saada juomiseen liittyvät ajatukset, tunteet ja käyttäytyminen hallintaan. Mieti, mitkä ajatukset ja käyttäytymismallit tuottavat sinulle onnistumisia? Jatka niiden vahvistamista. Millä tavoin aiot palkita itseäsi onnistuneesta muutoksesta?

Retkahdus

Retkahduksen syyn tunnistaminen on tärkeätä. Retkahduksen myötä motivaatio joutuu koetukselle, mutta retkahdus on jo itsessään merkki siitä, että edistystä on tapahtunut. Mieti ja kirjaa mikä johti retkahdukseen. Mikä on toimintasuunnitelmasi tästä eteenpäin, jotta retkahduksilta voisi jatkossa välttyä? Tee myös retkahduksen tehtäväkirja.

Ylläpito

Tavoitteena on ongelmaa laukaisevien yllykkeiden eli riskitilanteiden hallinta. Jossain vaiheessa retkahdukset ja lipsahdukset vähenevät ja ehkä loppuvat – tällöin ollaan saavutettu ylläpitovaihe. Ylläpitovaiheestakin saatetaan vielä palata tekemään uusia kierroksia. Mieti, millä keinoin voit vahvistaa raitista elämääsi (tai kohtuullista alkoholin käyttöä, jos olet päättänyt vähentää) pienin päivittäisin teoin?