Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

Vinkkejä rahapelaajien läheisille

Noin kolmella prosentilla suomalaisista on jossain vaiheessa elämänsä aikana rahapeliongelma. Ongelmapelaajien läheisiä on moninkertainen määrä, arvioiden mukaan jopa 700 000. Ongelmallista pelaamista esiintyy kaikissa yhteiskuntaryhmissä, ikään, tulotasoon ja sukupuoleen katsomatta.

Voimavarat:

 • Älä syytä itseäsi toisen rahapelaamisesta. Jokainen ihminen on itse vastuussa toiminnastaan.

 • Pelaajien läheisillä on joskus taipumusta keskittyä korjailemaan pelaamisesta aiheutuvia seurauksia. Jatkuva pelaajasta huolehtiminen ja vastuun kantaminen ei ole pitkällä aikavälillä kestävä ratkaisu.

 • Ongelmapelaamisella voi olla kuormittavia seurauksia myös läheiselle: taloudelliset vaikeudet, psyykkinen ja fyysinen rasittuneisuus ja sosiaalisen elämän lamaantuminen voi kohdistua yhtä paljon läheiseen kuin pelaajaan itseensä.

 • Muista, että pelaajaa ei voi pakottaa muuttumaan eikä parantumaan – vaikeassa tilanteessa on tärkeää kiinnittää huomiota omaan hyvinvointiin ja omaan jaksamiseen.

 • Huolehdi omista voimavaroistasi: luo itsellesi tukiverkosto, joiden kanssa voit puhua vaikeimmistakin asioista. Myös tiedon hakeminen pelaamisesta ja riippuvuudesta voi auttaa.

 • Vaikka irtisanoutuisit pelaajan ongelmasta, se ei tarkoita että irtisanoutuisit pelaajasta, ellet sitä itse halua.

Talous:

 • Onko yhteinen taloutenne velkaantunut pelaamisen vuoksi? Järjestä laskut tärkeysjärjestykseen. Maksujärjestelyistä kannattaa sopia velkojien kanssa. Jos veloista suuri osa on korkeakorkoisia pikalainoja, on mahdollisesti kannattavaa ottaa pankista lainaa, jolla maksetaan pois pienemmät velat.

 • Kaikilla on oikeus talous- ja velkaneuvontaan. Pyydä tarvittaessa apua talousasioiden hoitoon valtion oikeusaputoimistosta tai Takuusäätiöstä.

 • Myös perintätoimiston kanssa voi sopia maksujärjestelyistä.

 • Oletko harkinnut taloudellista riippumattomuutta pelaajasta? Näin pelaaja on vastuussa vain omista raha-asioistaan, eikä velkaannuta sinun talouttasi.

 • Onko pelaaja valehdellut tai manipuloinut saadakseen rahaa? Läheisellä ei ole velvollisuutta antaa tai lainata pelaajalle rahaa; kyse ei ole itsekkyydestä tai välittämisen puutteesta. Itseä ei myöskään pidä syyllistää, vaikka pelaajalle antaisikin rahaa – usein pelaaja on taitava perustelemaan rahan tarvetta ja läheisen auttamisenhalu on voimakas.

Katso lisätietoja Peluurin verkkosivuilta.

Please accept preferences, statistics, marketing cookies to watch this video.