Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

Päivä 18 – hereille

Tee tänään lista tilanteista, joissa olet tottunut käyttämään alkoholia ilman kyseenalaistusta.

  • Kuvaile tilanteet ja kirjoita ylös, minkälaisia alkoholijuomia olet hetkissä yleensä juonut.
  • Kuvaile sen jälkeen minkälainen olo alkoholin käytöstä tilanteissa tuli.
  • Toiko se tilanteeseen jotain sellaista uutta, mitä ilman hetki olisi mielestäsi jäänyt vaillinaiseksi?
  • Jos tilanteesta jäi mielestäsi puuttumaan jotain, niin mitä se oli?
  • Miten muuten olisit voinut saada saman lopputuloksen aikaan?

Voit tehdä tehtävät myös täytettävälle pdf-lomakkeelle. Avaa lomake ja kirjoita vastaukset. Voit tallentaa pdf-tiedoston omalle laitteellesi tai tulostaa sen.