Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

Lähtötilanteen arviointi

Tehtäväkirjan työstäminen aloitetaan lähtötilanteen kartoituksella.

Rahapelaamisen haitat -testi (PGSI) auttaa kartoittamaan pelaamiskäyttäytymisen haitallisuutta ja sitä, onko pelitapoja syytä muuttaa. Se ei ole diagnosointiväline, eikä testin perusteella voi tehdä johtopäätöksiä mahdollisesta peliongelmasta. Kysymykset koskevat rahapelaamisen liittyviä kokemuksia viimeisen 12 kk aikana. 

Tee Rahapelaamisen haitat -testi. Merkitse itsellesi ylös päiväys ja saamasi pistemäärä.

Suosittelemme tekemään myös mielialatestin. Se auttaa tunnistamaan mielialaasi ja sen vaikutuksia toimintakykyysi. 

Merkitse ylös päiväys ja saamasi pistemäärä.

Tehtävä: Pelaamisen kielteiset seuraukset

Muutoksen käynnistämiseksi on hyvä tarkastella pelaamisen kielteisiä seurauksia. Kirjaa ylös asiat, jotka koskettavat sinua nyt tai voivat koskettaa tulevaisuudessa, jos pelaaminen jatkuu. 

Nyt ja tulevaisuudessa:

 • Ongelmia työssä
 • Ongelmia kotona, perheessä
 • Talous- ja/tai velkaongelmat
 • Ongelmia lain kanssa
 • Fyysiset ongelmat, kuten päänsärky, lihominen, laihtuminen.
 • Itsensä inhoaminen
 • Tunnetason haittoja, kuten stressi, ärsyyntyminen, levottomuus, häpeä, syyllisyys.
 • Itsetunto-ongelmat
 • Ristiriita omien arvojen/minäkuvani kanssa, kuten valehtelu, salailu, välinpitämättömyys.
 • Itsetuhoisia ajatuksia
 • Aika ei riitä kunnolla muihin asioihin, kuten harrastukset, kotityöt, nukkuminen.
 • Muita, mitä?

Laske kielteisten seurausten lukumäärä nyt ja kielteisten seurausten lukumäärä tulevaisuudessa. Kirjaa ylös.

Voit tehdä tehtävät myös täytettävälle pdf-lomakkeelle. Avaa lomake ja kirjoita vastaukset. Voit tallentaa pdf-tiedoston omalle laitteellesi tai tulostaa sen.